Emmaus Björkå: Låt båtarna segla! Bryta blockaden av Gaza!

 

 

Emmaus Björkå
4 juni 2011

Ship to Gaza och Frihetsflottan är ett försök att bryta den folkrättsvidriga blockaden mot Gaza genom att sända humanitär hjälp. Genom insamlingar och donationer från folkrörelser, fackförbund och enskilda har man tillsammans med internationella partners köpt och utrustad ett fartyg som just nu ligger i hamn i Aten, Grekland.

De senaste dagarnas utveckling ger anledning till oro. Den grekiska regeringen har förbjudit det svensk/norsk/grekiska-skeppet, såväl som de övriga fartygen inom Freedom Flottilla II som ligger i grekisk hamn, att segla mot Gaza. Detta beslut har tillkommit efter starka israeliska påtryckningar och det är allvarligt ur flera perspektiv: Det omedelbara resultatet innebär att viktig utrustning och material inte kommer att nå Gaza som är i ett akut behov av humanitär hjälp efter fyra år av israelisk blockad. I det längre perspektivet är den grekiska regeringens beslut än allvarligare – Grekland – och därmed EU – gör sig till beskyddare av den olagliga blockaden och är därmed också ansvarig för dess konsekvenser.

Emmaus Björkås grund är att inte bara att lindra nöd utan också att utrota dess orsaker och orsakerna till nöden i Gaza är Israels blockad.

- Vi uttalar vårt fortsatta stöd och förtroende för Ship to Gaza som i praktisk handling tar det ansvar som världssamfundet sviker. Sveriges regering och utrikesminister Carl Bildt måste använda alla medel och kanaler för att förmå Grekland upphäva sitt beslut. Sverige och EU ska arbeta för att upphäva blockaden mot Gaza – inte agera gränsvakt i Israels tjänst. Säger Olof Holmgren, informationschef Emmaus Björkå.

Låt båtarna segla! Bryta blockaden av Gaza!

För mer information kontakta:
Nanna Nilsson, generalsekreterare Emmaus Björkå
Nanna.nilsson@emmausbjorka.se, 031-233143

http://www.emmausbjorka.se/blogg/lat-batarna-...