Arbetsgrupper

Ship to Gaza har sedan starten delat upp olika ansvarsområden till arbetsgrupper. Vissa finns bara under en period, som t ex grupper för fartyg och last. Fler än de som återfinns här under kan dyka upp igen.

Styrgruppen

Sköter det fortlöpande arbetet i organisationerna, och tar nödvändiga beslut mellan riksmöten och årsmötet. 

Kontakt: styrgruppen

Mediagruppen

Sköter relationen med media, utformar material och producerar och översätter artiklar och debattartiklar. 

Kontakt: mediagruppen