Vi seglar vidare!

Pressmeddelande Skapad 1/10 2012 kl 18:08
 

Hamnmyndigheten i La Spezia i norra Italien bestämde sig till sist för att inte ge efter för israeliska påtryckningar. För några minuter sedan fick Ship to Gaza och Estelle klartecken att avsegla från den norditalienska hamnstaden, och har nu lagt ut från kaj. Heder åt ansvariga tjänstemän som vågade visa integritet och rättskänsla i en svår situation.

Mönstret känns annars igen från förra sommarens händelser i Aten, när den hårt pressade grekiska regeringen plötsligt fattade beslutet att förbjuda alla fartyg med destination Gaza att lämna grekisk hamn.

Israels UD har offentligt deklarerat att man utövar påtryckningar på de länder som har passagerare ombord Estelle, med innebörden att dessa bör hindras från att ”närma sig” (approach) Gaza ().Om detta ”närmande” inkluderar färder mellan europeiska hamnstäder innebär det en allvarlig kränkning av en av EU:s grundpelare, nämligen den fria rörligheten.

Det skulle vara oacceptabelt om EU eller någon av Unionens medlemsländer faller undan för sådana påtryckningar mot sina egna medborgare och fartyg. Extra allvarliga är sådana hot när de riktas mot en fredlig och humanitär aktion, som har ett brett folkligt och politiskt stöd. Stödet demonstreras av det upprop för ett omedelbart upphävande av den illegala och inhumana blockaden mot Gaza, som samlat tusentals undertecknare från hela världen på några dagar.

Vi i Ship to Gaza uppmanar därför, tillsammans med våra partners i Freedom Flotilla Coalition, alla som stöder vår aktion att agera mot den israeliska regeringens hotelser i de sammanhang där de verkar: sympatisörer, lokala aktivister, stödorganisationer, fackliga organisationer, politiker i Europaparlamentet och i de nationella parlamenten.

Utnyttja de medel som står er till buds för att protestera mot den israeliska regeringens upprepade försök till utvidgning av den israeliska blockadpolitiken till europeiska hamnstäder. Ställ frågor till era respektive utrikesministrar i parlament samt till EU och Europa-parlamentet hur de tänker agera för att skydda sina medborgare och den fria sjöfarten. Genomför sympatiaktioner som kräver att Estelle garanteras fri lejd.

Häv blockaden mot Gaza!

Kontakter ombord Estelle
Victoria Strand + 46 727356564
Mikael Löfgren: +46 707983643

Talespersoner:
Dror Feiler: +46 702855777
Mattias Gardell: +46 703036666
Ann Ighe: +46 709740739
Victoria Strand + 46 727356564

Mediekoordinator:
Mikael Löfgren: +46 707983643
I Sverige Staffan Granér +46703549687
media@shiptogaza.se