Israels UD erkänner påtryckningar mot EU för att hindra Estelle

Pressmeddelande Skapad 1/10 2012 kl 09:39
 

I ett uttalande från Israels UD, som refereras i israeliska media, sägs att Israel har varit i kontakt med de regeringar som har passagerare ombord på Ship to Gazas fartyg Estelle. Man slår fast att inga fartyg kommer att tillåtas närma sig Gaza. Vari detta ”närmande” består nämns inte i uttalandet. Eftersom Estelle för närvarande är i Italien kan uttalandet tolkas som ett hot mot den fria rörligheten inom EU. Ship to Gaza protesterar mot detta hot och förväntar sig att våra regeringar inom EU gör detsamma.

Tf mediekontakt i Sverige: Staffan Granér, Tel: +46703549687