Israel ägnar sig åt piratverksamhet

Pressmeddelande Skapad 13/10 2010 kl 20:43
 

Ombord fanns bland annat mottagaren av Nobels fredspris Maired

Maguire och den fd kongressledamoten Cynthia McKinney från USA.

Båten avseglade från Cyperns hamnstad Larnaca med humanitärt bistånd I form av mediciner, leksaker, byggmaterial och olivträd.

Före avfärd genomsöktes båten och gavs säkerhetsgodkännande av de cypriotiska myndigheterna. Ändå bordades båten och passagerarna kidnappades trots att den inte var på väg till eller passerade Israeliskt territorium. Övergreppet är ett klart brott mot internationell lag.

“Detta är fullständigt oacceptabelt och är att betrakta som piratverksamhet”, menar Dror Feiler, ordförande för European Jews for a just peace (EJJP), och aktiv i föreningen Ship to Gaza.

Ship to Gaza planerar med hjälp av svenska folkrörelser en liknande färd men med ett större fartyg som skall leverera stöd till det nödlidande och isolerade folket i Gaza.

På tisdagen har några av föreningens representanter, bland annat professor Mattias Gardell och från Uppsala universitet och Dror Feiler, presenterat detta projekt för den samlade politiska offentligheten vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby.

Vi i Ship to Gaza uppmanar Sveriges regering att agera kraftfullt via

EU och FN för att säkerställa att Israel följer internationell lag och upphör med sin piratverksamhet. Den akuta krisen i Gaza är Politiskt skapad. Genom sin illegala blockad förhindrar Israel det internationella samfundets bistånd.

Kontaktpersoner för Ship to Gaza:
Kontaktpersoner för Ship to Gaza:

Dror Feiler
+46 70 2855777
dror@comhem.se

Dr Stellan Vinthagen
+46 704763789
stellan.vinthagen@gmail.com

Se www.freegaza.org för mer information kring de senaste dagarnas händelser.
Se www.shiptogaza.se för mer information rörande de svenska planerna på att skicka ett fartyg med humanitärt bistånd.