Henning Mankell & Manu Chao, Åsa Romson & Jonas Sjöstedt, Marita Ulvskog & KG Hammar i gemensamt upprop: Häv blockaden nu!

Pressmeddelande Skapad 25/9 2012 kl 17:34
 

I ett upprop från Ship to Gaza som publiceras idag kräver en lång rad politiker, kulturpersonligheter, akademiker, sjukvårdspersonal, fackliga och kyrkliga företrädare, att blockaden mot Gaza upphör med omedelbar verkan. Bland undertecknarna från det politiska livet finns namn som Miljöpartiets båda språkrör, Åsa Romson och Gustav Fridolin, Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt socialdemokraterna Peter Hultqvist, Marita Ulvskog och Thomas Bodström – men också Botkyrkas moderata kommunalråd Jimmy Baker och liberalen Terry Carlbom.

Bland konstnärer och kulturarbetare märks författare som Henning Mankell och Nina Björk, teaterfolk som Eva Bergman, Suzanne Osten och Etienne Glaser, artister som Manu Chao och Thåström, unga poeter som Olivia Bergdahl och Jenny Wrangborg.

Från den akademiska sfären kommer världsnamn som Gayatri Spivak Fredric Jameson, Etienne Balibar, Chalmers-professorn Christian Azar. Förre ärkebiskopen K G Hammar har undertecknat uppropet liksom Stockholmsbispen Eva Brunne.

Uppropet är ingen svensk affär. Ship to Gazas partner i resten av Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Australien skickar in underskrifter i en strid ström till upprop.shiptogaza.se, där man kan läsa uppropet och underteckna det.

Upprop: Häv blockaden mot Gaza nu!

Denna sommar har den skärpta blockaden mot den palestinska befolkningen i Gaza gått in i sitt sjätte år. Blockaden, som offren kallar ”belägringen”,  strider mot folkrätten och grundläggande mänskliga rättigheter för civilbefolkningen i Gaza. Blockaden har förödande humanitära konsekvenser för över 1,6 miljoner människor, varav de flesta är barn, i denna kustenklav mellan Medelhavet och Negevöknen. Blockaden är olaglig, omänsklig och – i ett israeliskt perspektiv – kontraproduktiv. Den varken hindrar att vapen smugglas in i området eller att raketer avfyras, inte heller har Hamas störtats från makten. Tvärtom.

Dokumentationen av blockadens omänsklighet och oförmåga att skapa annat än våld och förtvivlan blir alltmer omfattande. ”Häv blockaden nu”, kräver 50 humanitära organisationer och FN-organ i ett ovanligt skarpt uttalande i juni. Därtill publicerades i augusti en FN-rapport som sammanfattningsvis konstaterar att Gaza inte kommer att vara beboeligt 2020 om inte brådskande åtgärder vidtas.

Blockaden omöjliggör återuppbyggnad av alla de sjukhus, bostäder och vattenreningsverk, som förstördes under den massiva bombningen av Gaza vintern 2008/2009. Exportförbudet hindrar befolkningen i Gaza från att försörja sig och bidrar väsentligt till det så gott som totala beroendet av bistånd. ”Tunnelekonomin”, som är en av blockadens konsekvenser, göder kriminalitet och underminerar all legitim ekonomisk verksamhet.

Familjer som är splittrade mellan Gaza och Västbanken är förbjudna att besöka varandra. Ungdomar vägras tillträde till högre utbildning vid palestinska universitet i Jerusalem och på Västbanken. Fiskare förbjuds att fiska längre ut än tre sjömil från kusten.

Genom historien har Medelhavet länkat samman människor och kulturer. För palestinierna i Gaza utgör havet en mur, likt de murar som skiljer dem från Israel, Egypten och andra delar av Palestina.

Blockaden är ett hinder för en hållbar och rättvis fred. Emellertid är det uppenbart att våra politiker har misslyckats med att leva upp till deklarationer om mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Det är dags för civilsamhället att agera.

Ship to Gaza/Frihetsflottan utgör en sådan medborgerlig handling. Sedan början av sommaren seglar skonaren Estelle med Gaza som destination och med målet att bryta blockaden. Vi, undertecknade, uttalar vårt stöd för solidariska ickevåldsaktioner som Ship to Gaza/Frihetsflottan, ett initiativ som en del av oss deltar i som passagerare, andra som engagerade sympatisörer på land.

Vårt budskap är enkelt:

Palestinierna är människor som ska åtnjuta samma mänskliga rättigheter som alla andra! Häv blockaden!

Undertecknare (i urval)

Majlene Ahlgren, ordf. LO-distriktet i Mellansverige
Åsa Andersson, leg. sjuksköterska
Johannes Anyuru, författare
Christian Azar, professor
Jimmy Baker (m), kommunalråd, Botkyrka
Faraj Bayrakdar, poet, i exil från Syrien
Olivia Bergdahl, poet
Eva Bergman, regissör
Ulf Bjereld, professor
Nina Björk, författare
Thomas Bodström, advokat, f.d. justitieminister
Josefin Brink, riksdagsledamot (v)
Wendy Brown, professor, USA
Eva Brunne, biskop
Terry Carlbom, liberal, Knivsta
Manu Chao, artist, Spanien
Claes Eriksson, författare och artist
Athena Farrokhzad, poet
Gustav Fridolin, språkrör (mp)
Etienne Glaser, skådespelare och regissör
Hanna Hallgren, poet
K-G Hammar ärkebiskop emeritus
Erik Helgesson, förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet
Peter Hultqvist, riksdagsledamot (s)
Agneta Johansson, folkrättsjurist
Ingemar Karlsson, f.d. ambassadör, författare
Adam Keller, fredsaktivist, Israel
Helle Klein, präst och skribent
Sven-Erik Liedman, professor emeritus, idé- och lärdomshistoria
Ken Loach, filmregissör
Dennis Lyxzén, artist
Henning Mankell, författare
Mairead Maquire, Nordirland, mottagare av Nobels fredspris 1976
Behrang Miri, artist
Susanne Osten, regissör
Mårten Palme, professor i nationalekonomi
Helén Pettersson, riksdagsledamot (s), ordförande i ABF
Paulina de los Reyes, professor
Åsa Romson, språkrör (mp)
Pierre Schori, f.d. statsråd och FN-ambassadör
Gudrun Schyman, politiker
Jonas Sjöstedt, partiledare (v)
Gayatri Spivak, professor, USA
Joakim Thåström, artist
Aino Trosell, författare
Marita Ulvskog, EU-parlamentariker (s)
Mikael Wiehe, artist
Anita Willman, professor, ordf. i Svensk sjuksköterskeförening
Sven Wollter, skådespelare
Jenny Wrangborg, poet
America Vera-Zavala, dramatiker
Ruben Östlund, filmare

Övriga undertecknare finns på upprop.shiptogaza.se, där du också själv kan skriva under.