Uppföljning av attacken mot Ship to Gaza

Pressmeddelande Skapad 30/4 2014 kl 02:42
 

Efter att ha kunnat klargöra en hel del detaljer följer vi upp gårdagens pressmeddelande om attacken mot Ship to Gazas och Freedom Flotillas lastfartyg Gaza’s Ark .

Cirka 3.45 i går morse skakades Gaza’s Ark av en kraftig explosion. Båten skadades svårt och ligger nu vattenfylld och delvis sänkt på den grunda botten vid kajkanten. Den svenska sjömannen Charlie Andreasson från Styrsö i Göteborgs skärgård har befunnit sig i Gaza sedan i höstas för att bistå med reparationer och ombyggnationer. Sommaren och hösten 2012 seglade han som matros på Ship to Gazas segelskonare Estelle tills hon bordades av israeliska marinen 30 sjömil från Gaza. Charlie var inte i närheten av Gaza’s Ark vid explosionen, men han är nu fullt engagerad i att besiktiga skadorna och värdera möjligheterna att åter få den skadade båten sjöduglig.

Ingen människa led fysiska skador av attentatet. Den tjänstgörande nattvakten Mustafa Abu Awad berättar att han fick en varning ca 10 minuter före attentatet via ett anonymt telefonsamtal. –Någon ringde och sa; "Mustafa lämna båten omedelbart, vi kommer att spränga den."

Vakten lämnade båten i fem minuter men återvände ombord före explosionen. Under gårdagen har fartyget och skadorna undersökts av dykare som hittade splitter från någon form av spränganordning i anslutning till båten.

Fartyget som under det senaste året genomgått omfattande ombyggnationer från fiske- till fraktfartyg var planerat att avsegla i mitten av juni med en mindre last av jordbruks- och hantverksprodukter beställda och betalade utländska köpare. På så vis vill Ship to Gaza och övriga organisationer bakom Gaza’s Ark åter utmana den illegala och inhumana blockaden av Gazaremsan. Denna gång inifrån, något som är tänkt att uppmärksamma det faktum att blockaden inte bara förhindrar import utan i än högre grad export. Under de sju år som området varit blockerat har den tillåtna exporten utgjort mindre än 3 % av den nivå som gällde för blockadpolitikens införande

Huruvida båten är möjlig att reparera och om hon i så fall kan avsegla på utsatt tid håller nu på att utredas. -Vi hoppas snart veta om båten går att reparera säger Charlie Andreasson. – Vad som är säkert är att vi kommer att fortsätta att utmana blockaden fram till dess att den hävs permanent.

- Det här är inte bara ett brottsligt och våldsamt angrepp på en båt utan också på tiotusentals anhängare aktivister och bidragsgivare runt om i världen säger Ship to Gazas talespersoner Ann Ighe och Dror Feiler. - Men hopp, solidaritet och rättvisa sänker man inte så lätt

Mindre än 24 timmar före attacken lanserade organisationerna bakom Gaza’s Ark ett globalt upprop där FN uppmanas att agera för att häva blockaden av Gazaremsan. Uppropet har nu skrivits under av mer 7500 personer. Däribland parlamentariker, nobelpristagare och andra prominent personer från många länder. Bland svenska undertecknare återfinns bland andra förre kabinettssekreteraren Pierre Schori, Författaren Henning Mankell och ett tiotal parlamentariker, däribland Jonas Sjöstedt (V), Mehmet Kaplan ( MP)  och Marie Nordén (S).