Tre svenska delegater på Women’s Boat to Gaza

Pressmeddelande Skapad 6/9 2016 kl 18:48
 

På Women´s Boat to Gaza (WBG), som avseglar från Barcelona i nästa vecka (14/9), kommer tre svenska människorättsaktivister finnas ombord på de olika etapperna:

Malin Björk arbetar sedan 2014 som Europaparlamentariker för Vänsterpartiet. Kvinnors och flyktingars rättigheter hör till hennes främsta politiska frågor. Tidigare har Malin bland annat arbetat för intresseorganisationen European Women´s Lobby. Hon är också en stark förkämpe för HBTQ-frågor.

Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och ordförande för Svenska Föreningen för genusvetenskap. Hennes huvudsakliga forskningsområden är postkolonial feminism, kritisk rasteori och arbetslivsstudier. Som före detta politisk flykting undan den chilenska diktaturen, har Paulina lång erfarenhet av solidaritetsarbete och MR-aktivism:

   - Efter nio år av belägring är det viktigare än någonsin att visa vår solidaritet med folket på Gazaremsan och att sätta press för att få ett slut på den omänskliga blockad som gett så mycket lidande åt befolkningen. Som forskare vet jag hur särskilt sårbara kvinnor är under krigsförhållanden. Som aktivist har jag inspirerats av de palestinska kvinnornas förmåga att göra motstånd. Som människa kan jag inte förbli passiv när Gazaborna hålls instängda och isolerade

Jeannatte Escanilla är ledamot (v) i Uppsala läns landstingsfullmäktige och vice ordförande i beredning för barn och unga. Hon är också första ersättare till Riksdagen. 2012 seglade hon med Ship to Gazas Estelle från Visby till Stockholm. Jeannette kommer att vara ombord under den sista sträckan fram till Gaza:

   - Jag är glad över möjligheten att segla med Women's Boat to Gaza. För mig är det viktigt att i handling få visa den internationella solidaritet som Gaza så väl behöver. Det är kvinnor och barn som drabbas allra värst av blockaden. Tillsammans kan vi bryta blockaden!

Women´s Boat to Gaza är den nya aktionen från Ship to Gaza och Freedom Flotilla. Såväl besättning, delegater, aktivister som media på de två båtarna består av kvinnor från världens alla hörn. Båtarna avseglar från Barcelona 14 september och beräknas anlöpa Gaza några veckor senare.

För intervjuer kontakta Ship to Gazas mediekoordinator Staffan Granér +4673549687, media@shiptogaza.se