Svenska SY/Freedom for Gaza bordad av israeliska marinen

Pressmeddelande Skapad 4/8 2018 kl 00:30
 

Vi har nu fått bekräftat att Ship to Gaza Sveriges segeljakt Freedom for Gaza har bordats på internationellt vatten, av den israeliska marinen. Senast inrapporterade position före bordningen var ungefär 40 nautiska mil från Gazas kust kl 20:06 (CEST).

Ombord på Freedom for Gaza fanns 12 personer från fem olika länder. (besättningslista) Dessa är nu frihetsberövade och förs till Israel mot sin vilja. Båten för också med sig medicinsk utrustning.
Ship to Gazas krav i den här situationen är att de tillfångatagna tillsammans med fartyg och last återförs till den plats där de bordades och ostört tillåts fortsätta sin resa på internationellt och palestinskt vatten i överensstämmelse med internationell rätt. I förlängningen är detta också ett krav på att den elvaåriga illegala och destruktiva blockaden av Gazaremsan nu äntligen hävs. Sveriges regering har tidigare vid upprepade tillfällen ställt sig bakom krav på att blockaden hävs. Vi förväntar oss nu att samma regering, i egenskap av det angripna fartygets flaggnation, också ställer sig bakom våra specifika krav gällande besättning, last och fartyg.

För mer information, kontakta:
Jeanette Escanilla +46709327210
eller
Dror Feiler +46702855777