Svensk åklagare inleder förundersökning om israeliska militärmaktens brott mot Ship to Gaza

Pressmeddelande Skapad 26/6 2014 kl 17:32
 

Idag den 26 juni 2014 meddelar kammaråklagare Henrik Attorps att han beslutat att inleda en förundersökning gällande brotten grovt rån, grov misshandel och grovt olaga hot samt folkrättsbrott mot Ship to Gaza och ett antal av våra aktivister.

Åklagaren anser att det finns anledning att anta att brott som faller under allmänt åtal har förövats i samband med de israeliska attackerna mot Ship to Gaza och frihetsflottan 2010 0ch 2012.

Den 19 november 2013 lämnade Ship to Gaza in en polisanmälan mot fyra högt uppsatta israeliska befälhavare. Polisanmälan avsåg brotten: kapning, grovt rån, olaga frihetsberövande, grov misshandel, samt grovt olaga hot.

Ship to Gazas talespersoner Dror Feiler och Ann Ighe anser att det är mycket glädjande att en brottsutredning inleds och att svenska myndigheter klargör att israeliska brottsliga övergrepp skall behandlas och utredas som andra brott riktade mot svenska medborgare och svenska intressen. De understryker också att blockaden av Gaza är det stora pågående folkrättsbrottet.

Samtidigt vidhåller de att brott borde utredas även vad det gäller brottsrubriceringarna kapning och olaga frihetsberövande. – ”Våra fartyg är kapade och stulna, svenska medborgare blev frihetsberövade, tvingade till Israel och därefter deporterade.”

Ship to Gaza kommer att analysera beslutet tillsammans med våra juridiska ombud under de närmaste dagarna.