Ship to Gaza tar avstånd från anti-judiskt uttalande

Pressmeddelande Skapad 19/7 2018 kl 19:08
 

Ship to Gaza tar å det kraftigaste avstånd från det uttalande som Oldoz Javidi gjort, oavsett att hon tagit tilllbaka det i efterhand. Det speglar på intet sätt de åsikter som Ship to Gaza står för. I vår kamp för att bryta den israeliska blockaden och stödja invånarna i Gaza accepterar vi inga anti-judiska uttalanden. Vi motsätter oss all anti-semitism och andra former av rasism. Endast genom att vi enas oavsett nationalitet, religiös eller politisk uppfattning kan vi bryta den illegala israeliska blockaden av Gaza.