Ship to Gaza har köpt den tredje båten till sommarens aktion

Pressmeddelande Skapad 16/3 2018 kl 11:20
 
Ship to Gaza Sverige har köpt sin tredje båt inför sommarens aktion. Det är en liten segelbåt på 9 meter med 5 kojplatser och den kommer utgå från Stockholmsområdet. Tillsammans med vår snarlika båt från Göteborg kommer de bland annat gå genom Frankrikes kanaler för att sprida kunskap om den humanitära kris som råder i Gaza efter Israels nu tioåriga blockad.   Stora delar av färden kommer gå tillsammans med vår större segelbåt och den fiskebåt som våra systerorganisationer i Freedom Flotilla Coalition köpt. I mitten av sommaren ställer vi återigen Israel inför dilemmat att antingen släppa igenom våra fredliga båtar eller visa blockadens sanna brutalitet genom i strid med internationell rätt kapa fredliga båtar som färdas på internationellt vatten.   Båtarna är en gåva till Gazas unga för att de ska kunna lära sig segla. I en framtid utan blockaden kommer sjöfarten utgöra en central del av Gazas ekonomi. Vi vill ge Gazas unga framtidshopp. Denna och vår stora segelbåt kommer få sina namn på Ship to Gazas årsmöte 17 mars. Alla är välkomna att skicka in sina namnförslag till kalle.ohlsson@gmail.com