Pressmeddelande: Ship to Gaza tar avstånd från anti-judiska plakat

Pressmeddelande Skapad 16/5 2019 kl 15:40
 

Ship to Gazas ordförande Jeannette Escanilla blev inbjuden av Palestinska folkets förening Uppsala att tala på demonstrationen mot våldet mot Gaza i Uppsala den 11 maj. Vilket hon gjorde och i sitt tal pratade hon tydlig om Ship to Gaza arbete för att häva blockaden av Gaza och berättade om vår nästa aktion 2020.

Ship to Gazas arbete handlar inte om att välja sida mellan två olika folk, vi arbetar för mänskliga rättigheter för alla. Den part vi riktar vår kritik mot är den israeliska staten och dess nuvarande regim. Ship to Gaza tar starkt avstånd från användandet av judiska symboler på det sätt som förekom i demonstrationen i Uppsala. Vi uppfattade dock inte detta i tid och kan i efterhand bara ursäkta detta och uppmanar alla som tror på allas lika värde att tänka till innan man gör plakat och banderoller med antisemitiska budskap.

- Vi Ship to Gaza tar å det kraftigaste avstånd från de plakat som användes vid demonstrationen i Uppsala. Det speglar på intet sätt de åsikter som Ship to Gaza står för. I vår kamp för att bryta den israeliska blockaden och stödja invånarna i Gaza accepterar vi inga anti-judiska uttalanden eller uttryck. Vi motsätter oss all anti-semitism och andra former av rasism. Säger Jeannette Escanilla, ordförande för Ship to Gaza.

För Ship to Gaza Sverige

Jeannette Escanilla, Ordförande