Passagerarna ombord Estelle tränar ickevåld

Pressmeddelande Skapad 15/10 2012 kl 14:58
 

Besättning och passagerare på Estelle får alla genomgå träning för att förbereda sig för risken att den israeliska militären åter genomför en illegal och våldsam bordning, så som skedde vid överfallet på Freedom Flotilla 1 2010. Alla ickevåldstränas av den svenske fredsforskaren och erfarne ickevåldstränaren, Stellan Vinthagen.

I samband med träningen får alla skriva på en forbindelse att uppträda fredligt även när fara för livet föreligger. Man har fått öva sig i hur man uppträder i riskfyllda situationer, fattar gemensamma beslut etc. Man har genomfört rollspel hur man uppträder i samband med fängslande och förhör, och man har skapat samrådsgrupper för att ge varandra stöd ifall man blir utsatta för våldsamt överfall av den israeliska krigsmakten.

Passagerare och besättning har genomfört praktiska övningar för att finna kreativa sätt att på ett fredligt sätt förhindra bordning av fartyget och att samtidigt lugna ned soldater som lögnaktigt har intalats att vi är farliga och våldsamma. Alla har studerat videor från tidigare bordningar, och vi har tillsammans delat farhågor och förhoppningar inför vad som komma skall. Folk ombord är förstås bekymrade över de hot som framförts av den israeliska krigsmakten, att de ska använda militärt våld mot vårt humanitära fartyg, men alla är inställda på och har förbundit sig att agera fredligt oavsett vilket våld vi möter.

Om Israel efter en eventuell attack påstår att vi ha uppträtt våldsamt, kastat saker på angripande soldater eller på annat sätt agerat fysiskt, är detta lögn. Vår aktion är fredlig och civil och vi har förberett oss på att agera som fredliga civilister, även om vi blir attackerade av dem som av något skäl fruktar vår humanitära aktion.

Stellan Vinthagen är fredsforskare, aktivist och ickevåldstränare. Han är en av grundarna till Ship to Gaza Sverige.