Öppet brev till Utrikesminister Margot Wallström från Women´s Boat to Gaza

Pressmeddelande Skapad 4/10 2016 kl 18:39
 

Hej!

Som Du säkert informerats om seglar i detta nu en båt mot den lilla palestinska enklaven Gaza i syfte att uppmärksamma, bryta och på sikt häva den omänskliga, olagliga och för alla parter fördärvliga blockaden mot Gaza. Women´s Boat to Gaza, som vi kallar vår aktion, är ett initiativ från Ship to Gaza och Freedom Flotilla Coalition. 

   Vårt ”skepp” är en femton meter lång segelbåt som vi döpt till Zaytouna-Oliven. Vi ombord, som utgör såväl besättning som delegater, är tretton kvinnor i alla åldrar och av olika religiösa och politiska övertygelser. Vi kommer från världens alla hörn: USA, Sydafrika, Australien, Malaysia, Spanien, Storbritannien. Några av oss är relativt välkända, som fredspristagaren Mairead Maguire från Nordirland och människorättsaktivisten Marama Davidson från Nya Zeeland. Andra är inte så kända, som exempelvis v-politikern Jeannette Escanilla från Uppsala och besättningsmedlemmen Emma Ringqvist från Göteborg.

   Gemensamt vill vi i solidaritet med våra palestinska medsystrar i praktisk handling bidra till att Israels och Egyptens blockad mot den lilla strandremsan - stor som en fjärdedels Öland men befolkad av nära 2 miljoner människor - äntligen får ett slut. 

   Vi har fått frågan varför vi inte i stället seglar till Syrien. På det kan vi bara svara att krigshelvetet där inte gör situationen i Gaza mer uthärdlig, men genom att segla dit kan vi göra skillnad. Vi har också fått frågan varför vi riktar vår aktion mot blockadmakterna Israel och Egypten, och inte mot styrande Hamas patriarkala herravälde. På det kan vi bara svara att ockupationen av Palestina, inklusive blockaden mot Gaza, är huvudorsak till eländet i det utomhusfängelse som Gaza ibland kallas. Blockaden utgör en kollektiv bestraffning och ett folkrättsbrott som det ankommer på det internationella samfundet att reagera och inskrida emot. När så inte sker tvingas folkrörelser som Ship to Gaza och Freedom Flotilla Coalition till praktisk handling. Vem som har makten i ”utomhusfängelset”, oavsett hur förkastligt den utövas, är sekundärt och i första hand en angelägenhet för de palestinska väljarna.

   Vi var många människorättsförsvarare runt om i världen som med glädje mottog beskedet att Din regering erkände staten Palestina. Vi är också många som sätter stort hopp till de praktiska konsekvenserna av den feministiska utrikespolitik som Du har proklamerat. I båda dessa avseenden utgör blockaden mot Gaza en prövosten. Till sommaren har blockaden varat i tio år. Samtidigt har Israels ockupation av Palestina då varat i femtio år. Det har inte fört något gott med sig, bara våld, död, misstro, otrygghet, hopplöshet. Det måste få ett slut.

   Vi som är ombord på Zaytouna-Oliven närmar oss nu Gazas kust med god fart. Enligt kapten Madeleines beräkningar når vi vår destination under onsdagen. Frågan är när vi alla som hyllar fred och mänskliga rättigheter - i Gaza, övriga regionen och resten av världen - når vårt gemensamma mål: upphävandet av blockaden mot Gaza.

För Women´s Boat to Gaza & Ship to Gaza Sverige