Närmare 100 000 manifesterade för Gaza i Istanbul

Pressmeddelande Skapad 2/6 2014 kl 09:53
 

Den 31 Maj 2014 var det fyra år sedan den första Frihetsflottan (Freedom Flotilla) anfölls nattetid, på internationellt vatten, av israelisk militär. På Mavi Marmara, det största av de ingående fartygen i hjälpsändningskonvojen sköts nio människor ihjäl, och många fler skadades. Bara dagar före fyraårsdagen avled också en tionde aktivist, efter fyra år i koma.

På fyraårsdagen samlades tiotusentals människor, möjligen uppemot 100 000, i Istanbul, till en demonstration under parollen ”En marsch för friheten” för att hylla minnet av de dödade aktivisterna och för att uppmärksamma den fortsatta blockaden av Gaza, och den allt svårare situationen för befolkningen. Den stora demonstrationen gick från Hagia Sofia till kajen där Mavi Marmara nu ligger. Medverkade gjorde också anhöriga till dödsoffren, passagerare från en rad olika länder som medverkade i Frihetsflottan samt representanter för Freedom Flotilla Coalition, som fortsatt sina direkta aktioner mot den illegala blockaden av Gaza. Från Ship to Gaza Sverige fanns talespersonerna Dror Feiler och Ann Ighe på plats. Ordföranden för den muslimska välgörenhetsorganisationen IHH, Bülent Yildrim, underströk i sitt tal ”Vi är här, muslimer, kristna, judar och ateister, tillsammans i denna kamp för rättvisa och frihet”.

Både aktivister och offrens anhöriga uttryckte ett visst hopp om rättvisa, efter att en turkisk domstol den 26 maj utfärdat en arresteringsorder på fyra höga israeliska befälhavare för ordern om att Frihetsflottan skulle anfallas. Samtidigt underströks att blockadens upphävande var målet för de dödade aktivisterna och fortsatt är målet för solidaritetsarbetet.