Israels Högsta domstol: Lämna tillbaka Estelle till Ship to Gaza!

Pressmeddelande Skapad 7/8 2016 kl 22:55
 

I en dom avkunnad av Israels Högsta domstol under ledning av dess president Miriam Naor beordras regeringen Netanyahu att omedelbart återlämna Ship to Gazas fartyg "Estelle", som 2012 bordades och beslagtogs av den israeliska armén när det försökte bryta blockaden av den palestinska enklaven på Gazaremsan

Ship to Gazas finskflaggade skonare S/V Estelle avseglade från Sverige på försommaren 2012 och besökte hamnar vid Östersjön, Atlanten och Medelhavet innan hon bordades av israelisk militär den 20 oktober omkring 30 sjömil utanför Gazas kust.

Enligt domen borde den israeliska staten omedelbart efter beslagtagandet ha inkommit med önskemål om konfiskering och inte dröjt med detta i tio månader. Högsta domstolen kritiserar också staten för att ha underlåtit att förhandla med Estelles ägare.

Den israeliska staten åläggs att betala Ship to Gazas rättegångskostnader på 40000 Shekel (motsvarande drygt 90000 SEK).

Ship to Gaza kommer snarast att via sina israeliska advokater framföra sina skadeståndskrav på den israeliska staten.

Tillsammans med sina partner inom Freedom Flotilla är Ship to Gaza just nu i slutfasen av planeringen inför nästa aktion, som går av stapeln i mitten av september: Women´s Boat to Gaza.

För mer info: kontakta Ship to Gazas talesperson Dror Feiler +46702855777