Israelisk domstol konfiskerar Marianne med stöd av 150 år gammal kaperilag

Pressmeddelande Skapad 24/11 2016 kl 01:34
 

En sjörättsdomstol i Haifa godkände i söndags den israeliska statens begäran att få beslagta det svenskflaggade fiskefartyget Marianne av Göteborg.

Marianne bordades på internationellt vatten av den israeliska marinen den 29:e juni 2015 under ett försök att bryta blockaden av Gazaremsan. Fartyget fördes under tvång till Israel där besättningen och de internationella delegater som befann sig ombord först fängslades och senare utvisades ur Israel. Därefter har fartyget, som ägs av svenska Ship to Gaza, sålts som skrot – av den israeliska marinen. Ship to Gaza har rest krav på ersättning för fartygets fulla värde, medan den israeliska staten hävdat att den har laglig rätt att beslagta fartyget.

Samma domstol har tidigare avvisat israeliska krav på att få beslagta Ship to Gazas finskflaggade segelskonare S/V Estelle som bordades under identiska omständigheter i oktober 2012. Ett utslag som bekräftades av Israels högsta domstol i juni i år.

I bägge fallen har staten sätt sig nödsakad att åberopa den brittiska Naval price act från 1864 En lag som man hävdar är tillämplig i Israel som en juridisk kvarleva från tiden för det brittiska mandatet i Palestina, 1920-1948.

Naval price act kom ursprungligen till för att sanktionera staters juridiska anspråk på att få kapa civila handelsfartyg under krig. Den har fram tills nu inte åberopats i någon domstol sedan andra världskriget.

Domstolens argument för att godta kravet på att få beslagta Marianne – trots att de avvisade samma krav vad det gäller S/V Estelle – bygger på att marinen i det förra fallet väntade över 10 månader efter bordningen med att framställa några som helst juridiska krav.

Att den israeliska marinen på detta vis måste försöka väcka liv en över 150 är gammal lagstiftning från en tid präglad av helt andra folkrättsliga principer har noterats med viss förvåning av sjörättsexperter.

Ship to Gaza kommer nu i samråd med sina israeliska advokater ta ställning till om man skall överklaga sjörättsdomstolens beslut.