Gotland 22-28 oktober: Vernissage "Är detta en människa?" + Gotlandskonst till stöd för Ship to Gaza

Pressmeddelande Skapad 16/10 2012 kl 18:22
 

Ship to Gaza Gotland ordnar fotoutställningen ”Är detta en människa?” med anledning av skeppet Estelles seglats mot det blockerade området. Gotlandskonstnärer har donerat konst till förmån för Ship to Gaza och deras verk ingår också i utställningen. Välkomna på vernissage den 22 oktober kl 18-19. Då finns möjlighet att träffa konstnärerna, ställa frågor till Ship to Gaza Gotlands medlemmar och det bjuds på tilltugg. 

Utställningen pågår från den 22-28 oktober.

Varmt välkomna!

Almedalsbiblioteket

Cramérg. 5, 621 57 Visby

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som består av personer och organisationer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.

Ship to Gaza utgår från att det råder en politiskt skapad humanitär nödsituation i Gaza.

Ship to Gaza avser att utrusta, bemanna och segla ett fartyg med humanitärt bistånd från Norden till Gaza via hamnar i Europa och Medelhavet. I Gaza kommer mottagandet att administreras av partipolitiskt oberoende organisationer.

Ship to Gaza förutsätter att varje stat respekterar folkrättens princip om fri sjöfart på internationellt vatten, samt att varje stat garanterar fartyget fri passage och sjöfartsskydd i de hamnar som uppsöks under färden.

Ship to Gaza är en ideell och fredlig solidaritetshandling från människa till människa.

Shp to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning.

Läs mer på facebook