Frihetsflottan III: Marianne närmar sig Gaza och segelbåtar återvänder till ursprungshamnar

Pressmeddelande Skapad 29/6 2015 kl 04:07
 

GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE FRÅN FREEDOM FLOTILLA COALITION. Freedom Flotilla Coalition var senast i kontakt med fartyget Marianne av Göteborg kl 02.00 (Gazas tidzon). Det kunde då bekräftas att båten var uppskattningsvis 105 sjömil från slutdestinationen. Marianne fortsätter på kurs mot palestinskt territorialfarvatten och förväntas nå Gaza hamn inom 24 timmar.

Då Marianne går in på resans sista sträcka har Freedom Flotilla Coalition beslutat att avslöja sin strategi. De tre segelfartyg (Rachel, Vittorio och Juliano II) som har följt och stöttat Marianne de sista dygnen byter nu kurs och återvänder till sina ursprungshamnar.

Politiska representanter, journalister och fredsaktivister ombord, totalt 29 deltagare, har bistått Marianne och dess besättning under dess långa och svåra resa, vars mål har förblivit att avsluta den illegala och inhumana blockaden av Gaza.

Vi kräver av våra respektive regeringar att de agerar med medmänsklighet och att de säkerställer säkerheten för alla delegater ombord på Marianne. Vi uppmanar återigen den israeliska regeringen att slutligen häva blockaden av Gaza och låta det fredliga fartyget Marianne nå sin destination för att kunna leverera sin last av värdighet och hopp. Vi uppmanar alla internationella organisationer att arbeta för öppnandet av Gazas hamn för att låta människor och produkter röra sig fritt till omvärlden. Vår destination är fortfarande mänsklighetens samvete.

För ytterligare uppdateringar, vänligen besök ff3.freedomflotilla.org, och Freedom Flotilla Coalitions kanaler för sociala medier (Facebook, Twitter).