Freedom seglar vidare mot Gaza för att bryta blockaden

Pressmeddelande Skapad 30/7 2018 kl 21:29
 

Ship to Gazas Segeljakt Freedom befinner sig nu ca 320 nautiska mil väster om Gaza. Under nuvarande väderförhållanden innebär det ca 55 timmars segling till målet.

Under onsdag/torsdag kommer Freedom att befinna sig i det område där norska Ship to Gazas fiskefartyg Al Awda igår bordades av den israeliska marinen. Al Awda har nu förts till Israel. Fartyget och dess last av medicinsk utrustning är beslagtaget och de 22 personerna som befann sig ombord fängslade.

Freedom fortsätter trots detta sin seglats och åberopar rätt till fri sjöfart på internationella och palestinska farvatten. Ship to Gaza uppmanar Israel och Egypten att nu tillmötesgå  de krav som stora delar av världssamfundet ställer: häv den rättsvidriga och destruktiva blockaden av Gazaremsan, efter elva långa år av isolering och aggression.

Liksom Al-Awda för Freedom med sig medicinsk utrustning. Båtarna skall skänkas till palestinska fiskare.

Ombord på Freedom seglar nu 12 aktivister journalister och besättningspersoner från Sverige, Spanien, Kanada; Frankrike och Storbritannien. Ship to Gaza förväntar sig att Sveriges regering nu klargör att de kommer att agera till stöd för internationell rätt och för aktivisternas säkerhet.  Sverige har tidigare fördömt blockaden av Gazaremsan. Nu är det rimligt att detta ställningstagande upprepas i skarpa ordalag.