Freedom Flotilla Coalition, som Ship to Gaza är en del av, har idag 22 juli satt segel mot Gaza, för en rättvis framtid för Palestina.

Pressmeddelande Skapad 22/7 2018 kl 15:01
 
Freedom Flotilla har lämnat Palermo för att häva den illegala israeliska blockaden av Gaza. Tre båtar seglar med lådor innehållande sjukvårdsutrustning: Al Awda (Återvändandet), en större ombyggd fiskebåt,och  de svenska båtarna Freedom to Gaza, en stor segelbåt, och Falestine, en mindre segelbåt. (En fjärde båt, Mairead, kommer inte att segla vid denna tidpunkt).
Alla de tre fartyg som anländer till Gaza kommer att doneras till Unionen för jordbrukskommittéer, som också innefattar en fiskeriorganisation, ska använda båtarna till fiske för att kunna föda flera familjer.
Talespersonen för den svenska Ship to Gaza-kampanjen, Jeannette Escanilla, säger att båtarna ska ge viktiga ekonomiska möjligheter och utbildning för palestinier som är fångna i Gaza.
"Den illegala israeliska sjöblockaden mot Gaza har ruinerat den palestinska ekonomin och har särskilt skadat fiskeindustrin i Gaza. Dessa båtar kommer att ge viktiga ekonomiska möjligheter till palestinierna i Gaza och även möjligheter att lära ut hur man seglar, för förbättrade kunskaper. För närvarande hindrar israeliska ockupationsstyrkan Palestinier i Gaza från att använda mer än några få sjömil från stranden och fiskare och andra båtar attackeras rutinmässigt.
 

Vid frågor
Jeannette Escanilla
+46 70 932 72 10
Emma Ringkvist
+46 70 362 34 50
Talespersoner Ship to Gaza Sweden
www.shiptogaza.se
Foto: Ship to Gaza
https://stg2018.wordpress.com/blog/