Freedom Flotilla Coalition kommer att segla till Gaza igen

Pressmeddelande Skapad 14/8 2014 kl 23:10
 

Som ett svar på Israels aggression och passiviteten hos världens regeringar

Freedom Flotilla Coalition (FFC) har hållit ett möte i Istanbul i skuggan av Israels senaste aggression mot Gaza. Vi har sett grymheter begås mot en redan belägrad befolkning. Under mötet, som pågick i två dagar, 10-11 augusti, kom FFC till slutsatsen att det är en plikt för civilsamhällen världen över att segla till Gaza och utmana den israeliska blockaden, som är roten till huvuddelen av de problem den palestinska befolkningen i Gaza har att tampas med.

Vi tänker resa under 2014, FN:s år för internationell solidaritet med det palestinska folket

Detta initiativ är en fortsättning på fartygskonvojerna 2010 och 2011 och andra försök att utmana blockaden mellan 2008 och 2014 och förväntas omfatta ett vidare och mer varierat internationellt deltagande. Denna nya konvoj visar den ökande internationella solidariteten med det palestinska folket, från USA till Malaysia, från Skandinavien till Sydafrika. 

"Kraven att häva blockaden av Gaza behöver gå från ord till handling," säger Ann Ighe, ordförande för Ship to Gaza och medlem i FFC. "Vi bjuder in alla intresserade medborgare runt om i världen att delta i detta initiativ på många olika sätt." En avsikt med dessa fartyg är att föra ut palestinska varor som beställts av köpare runt om i världen, en uppgift som Gazas Ark var avsedd att genomföra. Gazas Ark var en lastbåt som färdigställde i Gaza  i samverkan mellan palestinier och FFC. Båten bombades av Israel den 11 juli. 

"Vi uppmanar alla regeringar att stå upp för mänskliga rättigheter och det palestinska folkets rörelsefrihet för att underlätta för våra fartyg att nå Gaza. Det är deras plikt", säger Ehab Lotayef, medlem i koalitionen. Under kommande månader kommer FFC att organisera demonstrationer till sjöss och i hamnar världen över. Som komplement till andra projekt är initiativet avsett att stödja palestiniernas rätt att bedriva internationell sjöfart till och från hamnen i Gaza. FFC kommer också att verka för att föra samman hamnar i Medelhavet och längre bort med Gaza City, som ett tecken på solidaritet och stöd.

Slutligen försäkrar vi att  allt detta kommer att genomföras genom fredliga icke-statliga aktioner.

Medlemmar i Freedom Flotilla Coalition:
European Campaign to End the Siege on Gaza
Freedom Flotilla Italia
Gaza's ArkIHH
International Committee for Breaking the Siege on Gaza (ICBSG)
Rumbo a Gaza
Ship to Gaza Greece
Ship to Gaza Norway
Ship to Gaza Sweden

Övriga medverkande av:
Palestine Solidarity Alliance - South Africa
Free Gaza
Life Line to Gaza - Jordan
Miles of Smiles
Sahabat Al-Aqsha