DNs Hanne Kjöller ville stänga EUs plånbok för palestinier som straff för att Israel stoppar EU-delegation till Gaza

Pressmeddelande Skapad 20/4 2015 kl 22:43
 

Ett skäl till att Ship to Gaza nu återigen genomför en aktion för att utmana den illegala och inhumana blockaden av Gazaremsan är att den nu snart åttaåriga blockaden i kombination med återkommande förstörelse har gjort Gazaremsans innevånare alltmer beroende av utländskt bistånd. Samtidigt har ett sönderslaget näringsliv som i princip förhindrats att exportera inneburit en relativ styrkeförskjutning till fördel för Hamasregimen. Regimen är nu områdets i särklass största arbetsgivare. Därefter kommer FN-organet UNRWA och ett antal andra biståndsgivare. I en sådan byråkratiserad och maktcentrerad ekonomi finns givetvis mycket att problematisera och kritisera för en liberal ledarsida. Inte minst förekomsten av korruption och maktmissbruk.

När Hanne Kjöller på DN tar chansen blir likväl allt fel. Många europeiska medier har i helgen upprörts över att EU-parlamentets palestinadelegation förhindrats att besöka och inspektera biståndsprojekt på Gazaremsan. Här ser Kjöller ett tillfälle att ta bladet från munnen. Problemet är inte blockaden, som inte hon inte berör alls, utan EUs och andras flathet gentemot biståndsmottagare som stänger dörren när givarna vill inspektera effekten av sitt bistånd. Så kan vi inte ha det, de som stryper insynen får ta konsekvenserna i form av strypta biståndsflöden. Bakom sina ideologiska skygglappar tycks Kjöller ha missat den poäng som varit uppenbar för alla andra medier vi tagit del av. Det var just blockadens reglering av reseflöden som var problemet. Delegationen satte aldrig sin fot på Gazaremsan eftersom de redan på flygplatsen Ben Gurion blev upplyst om att israelerna inte tänkte släppa in dem dit.

Eftersom korrekt information om blockaden och dess konsekvenser är ett av Ship to Gazas viktigaste verktyg så erbjöd vi DN att publicera nedanstående rättelse för att något mildra den pinsamma fadäsen.

"På måndagens ledarsida diskuterar skribenten Hanne Kjöller EUs bistånd till Gazaremsan. Udden är riktad mot Hamasregimen som enligt Kjöller mötte en EU-delegation med stängda dörrar och hindrade den från att besöka och inspektera EU-finansierade projekt. Kjöller levererar också en analys som skall förklara detta agerande från Hamasregimens sida:

Att just journalister och inte politiker välkomnas i Gaza är symtomatiskt. Journalisterna rapporterar om eländet och bekräftar bilden av palestinierna som offer vilket motiverar hjälpen utifrån. Palestinierna är offer. Men inte bara för konflikterna med Israel. De är också offer för åratal av korruption, vanstyre och allvarliga inskränkningar av sina mänskliga rättigheter. Klart att Hamas inte vill ha en massa krävande EU-politiker där.

Hela inlägget bygger dock på ett fullständigt missförstånd. Som flera europeiska tidningar har rapporterat så var det den israeliska regimen som nekade den europeiska delegationen att resa in i Gaza. Kjöller har uppenbarligen feltolkat Rapports inslag som inleds med bilder där parlamentarikerna möts av stängda dörrar på Västbanken - inte på Gazaremsan. Längre fram i inslaget framgår det dock att delegationens resa fick inskränkas till just Västbanken på grund av att de inte släpptes in i Gaza.

Samma sak hände senast i oktober 2013 då motsvarande delegation stoppades trots högljudda protester från EU-parlamentets dåvarande talman Martin Schulz och kommissionens höge representant i utrikesfrågor Catherine Ashton. Det är givetvis bra att DN på ledarplats nu  tar upp problemet med att EU förhindras att inspektera sina biståndsprojekt på plats. Kritik och analys måste dock utgå från faktiska omständigheter. Frågan bör därför uppenbarligen ställas så som den i ledaren citerade Margareta Auken ställde den på Twitter i fredags:

DN svarade med att tacka för påpekandet men valde att själva korrigera lite i själva artikeln och lägga en finstilt rättelse i underkant: ”Rättelse 2015-04-20 15:28: Av en tidigare version av denna text kunde man tro att det var Hamas som inte släppte in EU-delegationen. Det var de israeliska myndigheterna som stoppade den.” Budskapet är att man varit lite otydlig i formuleringen av en sekundär faktauppgift. 

Nu var artikeln inte längre falsk bara motsägelsefull. Trots att det var Israelerna som förhindrade besöket använd händelsen fortfarande som motivation för slutsatsen att ”transparens och insyn borde vara ett krav för långvarigt utvecklingsbistånd.” Som puff för artikeln på nätsidan kvarstår i skrivande stund citatet: "Att biståndsgivare möts av stängda dörrar på Gaza borde få dem att stänga plånboken"

Vi frågade DNs Johannes Åman om man nu inte borde ta tillfället i akt att diskutera varför Israel gång på gång hindrar EU-delegationer att inspektera de biståndsprojekt som de europeiska skattebetalarna finansierar. Svaret vi fick var att en sådan diskussion inte var aktuellt i detta sammanhang eftersom texten handlade om bistånd i allmänhet och inte om Israel-Palestinakonflikten.

Från Ship to Gazas sida kan vi bara dra slutsatsen att vårt arbete för att synliggöra blockaden och dess konsekvenser behövs. Om en av Sveriges ledande opinionsbildare, och de som har till uppgift att redaktionellt granska hennes texter, har så grumliga uppfattningar om hur blockaden fungerar att ett sådant missförstånd är möjligt så står vi inför stora utmaningar.
Om man menar allvar med att vilja motverka biståndsberoende och korruption på Gazaremsan så måste man börja med att ställa kravet att Gazas isolering ska hävas.

 

Här nedan den ursprungliga artikeln som skärmdump (den korrigerade arikeln hittar du här):