Öppet brev från civilsamhället i Gaza till Greklands regering

 

Följande brev lämnades till den grekiska regeringen den 12 juli 2011 för att tydliggöra att Gazas invånare vill ha frihet och att andra ska respektera deras mänskliga rättigheter. I dessa rättigheter ingår ett värdigt liv, inte att ta emot välgörenhet. Dessa rop verkar dock klinga ohörda, dagen efter upprepade en talesman för det grekiska Utrikesministeriet, Grigoris Delavekouras, den grekiska regeringens ”generösa erbjudande” att lämna begränsad humanitär hjälp till Gazas invånare – istället för att hjälpa dem få den frihet som Israel fortsätter att undanhålla dem.

12 juli 2011

Till premiärminister Giorgos Papandreou och

utrikesminister Stavros Lambrinidis.

Vi är medborgare i det palestinska civilsamhället i Gaza och har sett vilka åtgärder er regering har vidtagit för att hindra frihetsflottan, Freedom Flotilla 2, från att segla mot världens största friluftsfängelse – Gazaremsan – och utmana Israels brottsliga blockad. Israels stängning av Gaza har berövat oss sådant som de flesta tar för givet, först och främst vår rörelsefrihet. Vi får varken bedriva fullgod hälsovård eller utbildning, eftersom vi inte kan resa fritt. Vi är avskurna från våra familjer i de andra delarna av det ockuperade området och utomlands, och vi får inte bjuda in andra på besök till Gaza. Nu har ni infört samma begränsning för de människor som har till huvudsyfte att visa solidaritet med oss.

Folket i Gaza behöver inte bara humanitär hjälp för att vi inte har någon möjlighet att bygga upp vår egen ekonomi. Vi behöver det också för att vi varken får importera råvaror eller exportera det vi har; våra fiskare och bönder blir beskjutna när de försöker fiska eller skörda det de har sått. Resultatet av Israels medvetna politik är att 80 % av de våra har blivit beroende av att få matbistånd, att vår infrastruktur är totalförstörd och att våra barn inte ens kan fantisera om den dag när de får känna sig fria.

Ert erbjudande att leverera lasten som Frihetsflottan har med sig förankrar uppfattningen att humanitär hjälp skulle lösa våra problem, och är ett tafatt försök att dölja er medhjälp till Israels brottsliga blockad.

Vi beklagar att vi inte kan ta emot er välgörenhet. De som organiserar och deltar i Frihetsflottan vet att vårt största problem här inte handlar om humanitär hjälp utan om våra mänskliga rättigheter. De har med sig något som är mycket viktigare än hjälp och bistånd; de har med sig hopp, kärlek, solidaritet och respekt. Ert erbjudande om att lämna bistånd till Gaza, och därmed stå i maskopi med dem som förtrycker oss, avvisas härmed å det starkaste.

Det är tydligt att ni har en enorm politisk press på er att gå med på den israeliska regimens villkor, att samarbeta med Israel om att bryta mot internationell lag och legitimera deras belägring, men likväl vägrar vi att ta emot era smulor. Vi kräver frihet, värdighet och möjligheter att få välja i vår vardag. Vi ber er enträget att genast tänka om och låta Frihetsflottan få lätta ankar.

Slutligen vill vi ge ett erkännande till de historiska banden mellan våra båda folk och ert lands stöd för våra legitima rättigheter. Med tanke på denna vår gemensamma historia och ert tidigare erkännande av de friheter som förvägras oss, ber vi er tillåta Frihetsflottans fartyg att lämna Grekland för Gaza och därmed utmana Israels olagliga blockad av Gazaremsan och illegal ockupation av palestinsk mark.

Bästa hälsningar från det palestinska nätverket av icke-statliga organisationer (PNGO, Palestinian Network of NGOs), som representerar fler än 60 icke-statliga organisationer i Gaza:

www.pngoportal.net<http://www.pngoportal.net>

Palestinian International Campaign to End the Siege on Gaza

General Society for Rehabilitation

Deir Al-Balah Cultural Centre for Women and Children

Maghazi Cultural Centre for Children

Al-Sahel Centre for Women and Youth

Rachel Corrie Centre, Rafah

Rafah Olympia City Sisters

Al Awda Centre, Rafah

Al Awda Hospital, Jabaliya Camp

Ajyal Association, Gaza

Al Karmel Centre, Nuseirat

Local Initiative, Beit Hanoun

Beit Lahiya Cultural Centre

Al Awda Centre, Rafah

Middle East Children’s Alliance – Gaza office

Alshomoa Club for Women

General Union for Public Services Workers

General Union for Health Services Workers

General Union for Petrochemical and Gas Workers

General Union for Agricultural Workers

General Union of Palestinian Syndicates

General Union of Palestinian Women

Palestinian Congregation for Lawyers

Palestinian General Federation of Trade Unions (PGFTU)

Union of Health Work Committees

Union of Synergies—Women Unit

Union of Women’s Work Committees

Palestinian Association for Fishing and Maritime

Palestine Sailing Federation

Fishing and Marine Sports Association

Palestinian Women Committees

Progressive Students’ Union