Åsa Westlund (S): Regeringen måste agera mot Greklands övertramp på svenskars rättigheter

 

Bildt passiv när svenskars rättigheter kränks

Publicerad på svtdebatt.se den 18 juli 2011

I Greklands hamn står ett fartyg med ett 20-tal svenskar i besättningen. Det är ett av Ship to Gaza-fartygen. Fartyget skulle ha lämnat hamnen för två veckor sedan. Men Grekland har med tvång hindrat fartyget från att segla till Gaza. Hur kan detta få lov att ske? Varför försvarar inte den svenska regeringen sina medborgare rättigheter? Och varför tar inte EU avstånd från Greklands agerande mot medborgarnas fria rörlighet och rätt att agera politiskt?

Grekland har inte rätt att hindra EU-medborgares fria rörlighet utan rättslig grund. Människors frihet att bilda politiskt opinion är en viktig princip och borde hållas högt av alla EU:s institutioner såväl som av den svenska regeringen.

Jag har i ett brev till EU:s ”utrikesminister” Catherine Ashton krävt att EU fördömer Greklands agerande och att det klargörs att EU inte stödjer Greklands agerande. Särskilt när det verkar som att Grekland bryter mot både EU-fördrag och internationell lag. Men tystnaden från högsta EU-nivå är kompakt. EU protesterar inte när EU-medlemmen Grekland agerar i strid mot principerna i EU:s fördrag och internationell rätt. Tvärtom har EU via Kvartetten (EU, FN, USA och Ryssland) delvis legitimerat Greklands agerande genom ett uttalande där andra länders regeringar uppmanas till att använda sitt ”inflytande för att avskräcka” Ship to Gaza fartygen att lämna deras hamnar.

Grekland verkar hänvisa till att de enligt internationellt rätt skulle ha rätt att stoppa fartygen för att det annars skulle riskera människors säkerhet. Det är en helt orimlig tolkning av en lagstiftning som är till för att skydda människors säkerhet ombord på sjöodugliga fartyg. Grekland hävdar också att de enligt nationell lagstiftning har rätt att stoppa fartyget. Men hur kan Sverige och EU acceptera att nationell lagstiftning skulle gå före EU:s fördrag och internationell rätt?

Inte heller från svenska regeringen hörs något. Utrikesminister Bildt protesterar inte mot att svenska medborgare förvägras lämna grekiska hamnar och att deras mänskliga fri- och rättigheter kränks. Vare sig regeringen stödjer målet för Ship to Gaza eller inte borde de värna människors rätt att agera politiskt. Sverige måste stå upp för fri rörlighet och för internationell rätt.

Denna totala tystnad riskerar att signalera att Sverige och EU stödjer Israels blockad av Gaza. En signal som är helt fel att sända.

EU måste höja rösten mot Israel och deras agerande mot Gaza. EU måste även kräva att Grekland låter fartygen segla till Gaza. Sveriges regering måste agera då svenska medborgares rättigheter kränks. Carl Bildt kan inte längre stå passiv och titta på.

Svenska regeringens brist på agerande är ett tydligt tecken på att Sveriges röst i världen har tystnat. I allmänhet när det gäller medborgerliga fri och rättigheter, i synnerhet när det gäller Palestinas befolkning.

Åsa Westlund, europaparlamentariker

http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyhete...