Hjälp oss häva blockaden!

Den omänskliga och olagliga blockaden mot Gazas befolkning går snart in på sitt sjätte år. Innan vi avseglar från svenska farvatten i slutet av sommaren ska vi ha samlat in EN MILJON KRONOR för att säkra renovering och utrustning av Estelle. Därefter behövs ännu mer pengar för att genomföra den 5000 sjömil långa seglatsen från Sverige till Gaza.

Insamlingsmätare
1,064,597 SEK (106%)

Donera »

Tweets

2012 kommer Ship to Gaza, i samverkan med sina samarbetspartner i Europa, genomföra ett helt nytt projekt. Denna gång kommer vi att segla från Sverige till Gaza via hamnar i Östersjön, Atlanten och Medelhavet. I varje hamn kommer det att arrangeras opinionsbildning, konserter och folkfester för att sprida kunskap om situationen i Gaza. Vi kommer att ha med oss en last av efterfrågade förnödenheter till de partipolitiskt oberoende organisationer i Gaza som vi samarbetar med. Många kommer ges tillfälle att följa med på en etapp i denna fredliga och solidariska frihetsseglats från Norden till Gaza. Färden kommer att ske med segelfartyget S/V Estelle och fullfölja fartygets stolta traditioner att segla för rättvis handel och mänskliga rättigheter.

För att kunna genomföra detta fredliga och humanitära projekt i frihetens och rättvisans namn behöver vi ditt och din organisations stöd. Ship to Gaza är en ideell organisation utan några andra tillgångar än vårt eget frivilligarbete och andra människors solidaritet. Avståndet från Umeå, som Estelle kommer att avsegla ifrån om någon månad, till Gaza City är omkring 5000 sjömil. Detta blir vår längsta och mest omfattande resa. Som ett mått på de resurser som krävs erbjuder vi individer och organisationer finansiera en bit av resvägen. Varje sjömil kostar 1000 SEK och som bevis på sin solidaritet får varje sjömilsköpare ett stiligt certifikat.

Hur långt vill du skicka Estelle? Hur många sjömil vill du och din organisation bidra till? Startskottet har gått, vi behöver er hjälp nu för att segla detta i land, sätt in pengarna på PG 46359-6 eller tryck här.

  • Arbete med Estelle 2012
    Estelle

    Förberedeleser med Estelle inför avsegling senare i år.

Tillbaka till toppen

Om fri rörlighet kan Gazas befolkning bara drömma. Blockaden mot Gazas 1,6 miljoner stora befolkning går om några veckor in på sitt sjätte år. Sedan blockaden upprättades på försommaren 2007 har fler än en kvarts miljon barn fötts i Gaza. En kvarts miljon barn känner ingen annan verklighet än jordens största utomhusfängelse.

Blockaden är förödande effektiv när det gäller att hindra människor och varor att passera Gazas gränser. Inneslutna i en enklav som inte är större än en fjärdedels Öland utsätts de dessutom regelbundet av attacker från den israeliska krigsmakten. I samband med Ship to Gazas och Frihetsflottans första aktion i maj 2010 aviserade Israels hårt trängda regering lättnader i blockaden. Detta har visat sig vara spel för galleriet. Den illegala kollektiva bestraffningen drabbar människorna i Gaza varje dag, varje vecka, varje månad. Importen uppgår till endast 40 procent av vad den var före blockaden. Exporten är utraderad. Befolkningen är i det närmaste helt biståndsberoende. Krisen är akut vad gäller energi- och vattenförsörjning samt sanitära förhållanden. Hälsoläget och sjukvårdssituationen försämras månad för månad. Men värst av allt är isoleringen från familj, vänner, skolor som befinner sig i andra delar av de ockuperade palestinska områdena. Instängdheten.

I mars i år uttalade sig FN-kommittén för avskaffandet av rasdiskriminering om "de dramatiska och oproportionerliga effekterna av blockaden". I ord har det internationella samfundet många gånger uttalat fördömanden av den illegala blockaden. Det har dock inte förmått omsätta orden i handling och leva upp till de hyllade principerna om mänskliga och nationella rättigheter. Det internationella samfundets passivitet är bakgrunden till vår aktivitet inom Ship to Gaza. Vi ställer den enkla frågan till oss själva och till alla andra: är palestinier människor? Svarar man ja på den frågan måste också palestinier tillerkännas de rättigheter som gäller för alla andra. Svarar man nej har man utdefinierat sig själv snarare än dem man söker avhumanisera.

Vad blockaden mest av allt står i vägen för är en bärkraftig och rättvis fred. Respekt för mänskliga och medborgerliga rättigheter är en förutsättning för att uppnå fred och försoning. Visar omvärlden att den trots högtidstalen i praktisk handling accepterar kollektiv bestraffning göds politisk extremism på båda sidor. Finns däremot hopp om framtiden framstår våld inte som en lösning. Blockaden berövar inte bara människor i Gaza deras mänskliga rättigheter, den utsätter också Israel för ett växande hot.

Tillbaka till toppen

Ship To Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som består av personer och organisationer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.

Ship To Gaza utgår från att det råder en politiskt skapad humanitär nödsituation i Gaza.

Ship To Gaza avser att utrusta, bemanna och segla ett fartyg med humanitärt bistånd från Norden till Gaza via hamnar i Europa och Medelhavet. I Gaza kommer mottagandet att administreras av partipolitiskt oberoende organisationer.

Ship To Gaza förutsätter att varje stat respekterar folkrättens princip om fri sjöfart på internationellt vatten, samt att varje stat garanterar fartyget fri passage och sjöfartsskydd i de hamnar som uppsöks under färden.

Ship To Gaza är en ideell och fredlig solidaritetshandling från människa till människa.

Ship To Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning.

Läs mer om Ship To Gaza på vår ordinarie hemsida.

Kontakta oss

Ship To Gaza - Sverige
info@shiptogaza.se
Dror Feiler
Talesperson
T: +46702855777
Mattias Gardell
Talesperson
T: +46703036666
Ann Ighe
Talesperson
T: +46709740739
Victoria Strand
Talesperson
T: +46727356564
Mikael Löfgren
Mediekoordinator
T: +46707983643
media@shiptogaza.se

Tillbaka till toppen