Published at: https://shiptogaza.se/sv/Pressmeddelande/israel-ber-fn-om-hj%C3%A4lp-vad-g%C3%B6r-fn
Date: 2012-10-17 - Printed at: 2021-10-26 01:17
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2021

Israel ber FN om hjälp - vad gör FN?

Pressmeddelande Skapad 17/10 2012 kl 12:16
 

Israels FN-ambassadör Ron Prosor har i ett brev uppmanat FN, och andra representanter för världssamfundet att stoppa Ship to Gazas segelfartyg Estelle från att segla till Gaza. Om detta innebär att Israel överlämnar kontrollen över palestinskt territorialvatten till FN så är det ett fall framåt.

FN och många andra representanter för världssamfundet har i åratal betecknat blockaden av Gazaremsan som inhuman och oförenlig med internationell rätt.

Ship to Gaza utgår därför från att FN inte kommer att överta implementeringen av denna politik genom att förhindra införseln av humanitära förnödenheter på ett fredligt fartyg.

Ship to Gaza och Frihetsflottan har aldrig motsatt sig lagliga inspektioner av last och fartyg från representanter från FN eller nationella myndigheter i de hamnar eller farvatten vi passerat.

Vi välkomnar en sådan inspektion från FN då vi ankrat i Gaza city.