Published at: https://shiptogaza.se/sv/blockadens-konsekvenser/exporten-fr%C3%A5n-gaza
Date: 2012-10-09 - Printed at: 2022-01-21 18:30
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2022

Exporten från Gaza

[1]

Källor: 

  • United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Occupied Palestinian Territory (OCHAOPT), e-databases, Gaza crossings activties database. (Länk [2])
  • Gisha – Legal Center for Freedom of Movement, (Länk [3])

Under de sju år och tre månader som förflutit sedan blockaden blev fullskalig i juni 2007  har den samlade exporten från Gaza utgjorts av 1596 lastbilslaster. Det är mindre än vad som exporterades på nio veckor under våren 2007. Jämför man våren 2014 med våren 2007 har exporten räknat i antalet lastbilslaster reducerats med 98 procent. Detta har fått svåra konsekvenser, i första hand för det privata näringslivet och arbetsmarknaden i Gaza. Gisha rapporterar att 83 % av de industriföretag som var verksamma före blockaden nu är nedlagda, vilande eller arbetar med mycket begränsad kapacitet, antingen för att de inte kan exportera eller för att de inte kan importera insatsvaror, maskiner eller maskindelar. Det är en av flera förklaringar till den extremt höga arbetslösheten i Gaza [4].