Published at: https://shiptogaza.se/sv/blockadens-konsekvenser/importen-till-gaza
Date: 2012-10-09 - Printed at: 2022-01-24 14:49
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2022

Importen till Gaza

[1]

Källa: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Occupied Palestinian Territory (OCHAOPT), e-databases, Gaza crossings activties database (Länk [2]).

När blockadpolitiken skärptes i juni 2007 innebar det att införseln över gränsövergångarna sjönk med ungefär 80 %. Trots att de lättnader i blockadpolitiken som genomfördes efter den massiva internationella kritiken i samband med den första flotillaaktionen i maj 2010  främst gällde just införseln av varor har importen förblivit på en nivå som bara utgör ca 40 % av nivån före blockaden.

IDF (den israeliska försvarsmakten) har aldrig velat sammanställa någon lista över vilka förnödenheter som under olika perioder blockerats vid de israeliska gränsövergångarna. Den israeliska fredsorganisationen Gisha sammanställde en sådan lista (http://www.gisha.org/[...]/Products060610_Eng%281%29.pdf [3]) i juni 2010 baserat på uppgifter från FN, Röda korset och andra biståndsgivare.