Published at: https://shiptogaza.se/sv/nyhet/ann-linde-tar-avstand-fran-den-israeliska-annekteringspolitiken-men-linde-besvarar-inte-vara
Date: 2020-12-16 - Printed at: 2021-10-16 19:15
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2021

Ann Linde tar avstånd från den israeliska annekteringspolitiken - Men Linde besvarar inte våra egentliga frågor

Nyhet Skapad 16/12 2020 kl 16:10
 
Utrikesminister Ann Linde svarar Ship to Gaza - 2020 [1]

Ship to Gaza har nu fått svar på det öppna brev som vi genom vår ordförande Jeanette Escannilla skickade till Sveriges utrikesminister Ann Linde [2] 1 juni 2020.

1a juni 2020 skickade Ship to Gaza ett brev till utrikesminister Ann Linde (brevet i ETC [3]) angående hur den israeliska ockupationsmakten fullkomligt ignorerade den kritiska hälsosituationen i Gaza under Coronaepidemin. Vi har nu fått ett svar, där hon bl.a. säger:
”jag (har) varit tydlig med att en israelisk annektering av Västbanken vore ett allvarligt brott mot internationell rätt och ett hot mot tvåstatslösningen”. Vidare påpekar Linde: ”Planerna på annektering bör dras tillbaka permanent. Vägen framåt är återupptagna och meningsfulla fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina som leder till slut på ockupationen och en lösning med två stater i fred och säkerhet baserad på folkrätten.”  Ship to Gaza välkomnar detta avståndstagande från den israeliska ockupationsmaktens annekteringsplaner.

Vad gäller covid-19 och hälsosituationen säger sig Ann Linde vara medveten om den aktuella ökade spridningen i Gaza och den undermåliga lokala sjukvården som hon menar nu kommer att ställas under hårt tryck. Hon hänvisar till att det internationella samfundet måste fortsätta att stödja Gaza via FN-organ och WHO utan att själv ge uttryck för aktiva svenska initiativ i frågan.​

Vi beklagar att Ann Linde inte besvarade våra egentliga frågor;

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att värna demokratiska och mänskliga rättigheter för befolkningen i Gaza?
Vilka initiativ avser utrikesministern att vidta för att förhindra att coronapandemin får utvecklas till en katastrof för palestinierna i Gaza?
Vad kan Sverige göra för att Gazas befolkning ska slippa att terroriseras, och i stället får möjlighet att utveckla sitt samhälle?

Svaret  till Ship to Gaza finns här på sid1 [4] och sid2 [5]