Published at: https://shiptogaza.se/sv/nyhet/freedom-narmar-sig-gaza
Date: 2018-08-02 - Printed at: 2020-05-31 20:36
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2020

Freedom närmar sig Gaza

Nyhet Skapad 2/8 2018 kl 20:04
 
[1]
Vindarna i Medelhavet har varit ganska svaga och några komplikationer med båtens motor har inneburit att det har tagit längre tid än vi beräknat att komma närmare Gaza.
Idag befinner sig båten cirka 180 sjömil från Gaza, och de borde vara framme inom 24 timmar. Det innebär att vi förväntar oss en eventuell bordning inatt eller imorgon dagtid. Styrgruppen står i kontinuerlig kontakt med båten. 
 
"Freedom to Gaza" fortsätter och åberopar rätt till fri sjöfart på internationella och palestinska farvatten. Ship to Gaza uppmanar Israel och Egypten att nu tillmötesgå  de krav som stora delar av världssamfundet ställer: häv den rättsvidriga och destruktiva blockaden av Gazaremsan, efter elva långa år av isolering och aggression.
Ombord på Freedom seglar nu 12 aktivister journalister och besättningspersoner från Sverige (7 st), Spanien, Kanada, Frankrike och Storbritannien. 
 
- Ship to Gaza kräver att Sveriges regering nu klargör att de kommer att agera till stöd för internationell rätt och för aktivisternas säkerhet.  Sverige har erkänt Palestina och tidigare fördömt blockaden av Gazaremsan. Nu är det rimligt att detta ställningstagande upprepas i skarpa ordalag! "
Jeannette Escanilla, ordförande Ship to Gaza