Published at: https://shiptogaza.se/sv/Pressmeddelande/pressmeddelande-ship-gazas-batar-gors-redo-i-palermo-infor-sista-strackan-mot-gaza
Date: 2018-07-16 - Printed at: 2021-12-04 20:56
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2021

Pressmeddelande – Ship to Gazas båtar görs redo i Palermo inför sista sträckan mot Gaza!

Pressmeddelande Skapad 16/7 2018 kl 23:39
 
Ship to Gazas båtar är idag, 16 juli, på väg mot Palermo, som blir det sista hamnstoppet innan avfärd mot Gaza. Våra tre båtar svenska båtar ”Falestine”, Mairead” och Freedom to Gaza” har tillsammans med den norska båten, Al Awda, seglat hela vägen ner genom Europa och nu gör vi oss redo för avsegling för att bryta den illegala blockaden av Gaza.

I Palermo görs förberedelser inför sista etappen; deltagare och besättning genomgår ickevåldsträning och rustar båtarna samt lastar demmed sjukvårdsutrustningen.

  • Förutom gåvorna ”sjukvårdsutrustningen och båtarna” som vi vill ge Gazaborna, för båtarna med sig ett budskap om fred och solidaritet. Ett budskap till världen om att Gazaborna inte är ensamma. Vi från bryter även tystnaden om situationen på Gazaremsan. Staten Israel måste fördömas för det systematiska dödandet och den rättsvisdriga och destruktiva blockad Gazaborna utsätts för.  Säger Jeannette Escanilla, Ordförande Ship to Gaza, riksdagsledamot (V)

Vi är ett stort antal människor på våra båtar, i alla åldrar och med olika bakgrunder. Vi känner ett stort stöd från Sverige för att genomföra detta men vi behöver även konkret stöd och handling från våra politiker, att agera mot Israeliska staten, som systematiskt bryter mot alla internationelle konventioner och folkrättsliga principet. Världssamfundet måster försvara rätten till fri sjöfart på internationellt och palestinskt vatten och leva upp till löften om skydd och säkerhet då vi närmar oss Gaza. Säger Ellen Hansson – talesperson