Published at: https://shiptogaza.se/sv/nyhet/israel-foreslar-en-omlastningshamn-pa-cypern-gods-till-gaza
Date: 2018-06-28 - Printed at: 2019-10-17 11:06
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2019

Israel föreslår en omlastningshamn på Cypern för gods till Gaza

Nyhet Skapad 28/6 2018 kl 23:44
 
[1]
Sammanfattning av Reuters artikel [2] 26/6 om  planer att bygga en omlastningshamn på Cypern för gods till Gaza.,

Både Israel och Egypten styr/ blockerar all godstrafik till Gaza. Mesta delen omlastas till lastbil i Ashdods hamn norr om Gaza. Israels regeringen önskar en kontrollerad direkt vattenväg till Gaza. Planer har också framförts på att anlägga en konstgjord ö med hamn utanför Gaza. Israels försvarsminister Liebermann besökte Cypern för en vecka sedan och diskuterade  planerna för en omlastningshamn, förmodligen i Nicosia. Detta kan verkställas inom ett antal månader. Säkerhetskontrollen skall skötas av Israel tillsammans med en internationell grupp utsedd av FN. Ett internationellt erkännande av denna lösning krävs dock.   En av de drivande israeliska ministrarna Yuval Steinitz kommenterar "jag tror vi kan kombinera våra säkerkrav, med att öppna Gaza till världen utanför."