Published at: https://shiptogaza.se/sv/nyhet/noam-chomsky-lyckonskar-freedom-flottilla-och-ship-gaza
Date: 2018-05-13 - Printed at: 2022-01-21 18:52
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2022

Noam Chomsky lyckönskar Freedom Flottilla och Ship to Gaza

Nyhet Skapad 13/5 2018 kl 21:59
 
[1]

Noam Chomsky uttalar sitt stöd för Freedom Flottilla, den organisation där Ship to Gaza ingår som en av många systerorganisationer för att bryta blockeden av Gaza.

”Gazas lidande vittnar om människans förmåga till sadism och till att låtsas att man inte ser. Sadismen syns hos de hänsynslösa israeliska ockupanterna som inte för ett ögonblick har släppt sitt järngrepp om Gaza och som nu bistås av den brutala egyptiska diktaturen. Förmågan att låtsas att man inte ser visar sig hos alla de som skulle kunna agera kraftfullt för att få slut på dessa brott, men väljer att blunda eller, ännu värre, ge ett avgörande stöd till torterarna. De som väljer att se upptäcker snabbt att de miljontals palestinier som sitter fångna i Gazafängelset, utestängda av sina förtryckare från världen utanför, lever under noggrant kontrollerade förhållanden så förfärliga att Gaza kan komma att bli obeboeligt inom ett par år. Förevändningarna för grymheterna spricker snabbt när de granskas, och har gång på gång bevisats falska. Men den sadistiska bestraffningen fortgår. Som tur är finns det några som inte bara väljer att se, utan också att agera för att ge Gazas palestinier en gnutta hopp. De visar också att egenskaper som mod, hederlighet och oro för det lidande som följer av ett grymt förtryck inte har försvunnit från jordens yta. Freedom Flotilla Coalition är en enastående illustration, och den förtjänar fullt stöd när den nu återigen genomför sina utomordentliga initiativ och på nya och effektfulla sätt erbjuder det palestinska folket i Gaza internationell solidaritet och hopp i deras dagliga kamp.” 

Noam Chomsky, 2018

Ursprunglig publicering Canadian Boat to Gaza [2]

För mer information om våra stöduttalanden, se sidan stödorganisationer [3]