Published at: https://shiptogaza.se/sv/nyhet/sveriges-ud-protesterar-mot-israels-bordning-av-ship-gaza
Date: 2015-06-29 - Printed at: 2021-03-01 02:55
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2021

Sveriges UD protesterar mot Israels bordning av Ship to Gaza

Nyhet Skapad 29/6 2015 kl 22:48
 

Svenska Utrikesdepartementet har framfört en protest till Israel efter den israeliska militärens bordning av Ship to Gazas fiskefartyg Marianne på internationellt vatten, på väg mot Gaza.
”Enligt den information som vi har fått har israeliska marinens ingripande skett på internationellt vatten. Enligt lagen är det bara flaggstaten, i det här fallet Sverige, som får ingripa mot ett fartyg på internationella vatten. Sverige har framfört sin syn på händelsen till Israel”, sa Veronica Nordlund på UD:s presstjänst till Dagens Nyheter. Hon tillade:
Vi förutsätter att vi får konsulärt tillträde till passagerarna på fartyget".

Veronica Nordlund betonade även vikten av Israel häver sin blockad av Gaza:
”Situationen är oroväckande och Sverige anser att gränsövergångarna måste öppnas".