Published at: https://shiptogaza.se/sv/Pressmeddelande/dror-feiler-ar-med-nar-vi-forsoker-bryta-blockaden-igen
Date: 2015-06-14 - Printed at: 2021-07-31 23:55
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2021

Dror Feiler är med när vi försöker bryta blockaden igen

Pressmeddelande Skapad 14/6 2015 kl 22:52
 
[1]

Denna gång kommer tonsättaren, musikern, konstnären och aktivisten Dror Feiler att medverka när Ship to Gaza och Frihetsflottan gör ett nytt försök att bryta blockaden av Gazaremsan. Feiler är född 1951 i Tel aviv i Israel. Då han gjorde sin värnplikt som fallskärmsjägare i israeliska armén 1970 vägrade han att tjänstgöra på mark som ockuperats under sexdagarskriget 1967. Feiler är sedan 1973 bosatt i Sverige. Han är styrelseledamot i organisationen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) och ordförande för dess europeiska paraplyorganisation European Jews for Just Peace (EJJP). Han har också varit talesperson och styrgruppsmedlem för Ship to Gaza Sverige sedan grundandet 2008. Feiler är dessutom talesperson för Freedom Flotilla Coalition (FFC).

Under årets aktion kommer Dror att segla med den skandinaviska trålaren Marianne av Göteborg, i första hand som representant för FFC. Dror har deltagit i i samtliga tidigare försök att bryta blockaden i Ship to Gazas regi; 2010, 2011 och 2012.

”Blockaden berövar Gazaremsan invånare försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, tjänligt vatten, framtidshopp och kulturellt utbyte. ​Om detta är stora delar av världssamfundet överens. Om vi vill avvärja en den humanitära katastrof som hotar omsättas i omedelbar handling. Därför seglar jag med frihetsflottan igen.”