Published at: https://shiptogaza.se/sv/Pressmeddelande/uttalande-fran-freedom-flotilla-coalition-darfor-seglar-vi-igen
Date: 2014-12-08 - Printed at: 2021-10-26 00:52
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2021

Uttalande från Freedom Flotilla Coalition: Därför seglar vi igen!

Pressmeddelande Skapad 8/12 2014 kl 20:57
 
[1]

Den 8 december 2014Den humanitära situationen på Gazaremsan blir allt värre. Israel har inte ställts till svars för den förstörelse man åstadkom under attacken mot området, inte heller för de åtaganden man utlovade i samband med det avtal om eldupphör som åstadkoms med Egypten som fredsmäklare. Hamnen i Gaza är fortfarande stängd, gränserna är stängda och palestinierna i Gaza förnekas fortfarande grundläggande rörelsefrihet. Bristen på basvaror och förnödenheter består och ännu byggnadsmaterial för återuppbyggnad av det som Israel förstörde undert attacken i juli-augusti kommer inte in. Världssamfundet har inte heller levt upp till sina åtaganden gentemot Gaza efter attacken.

Under desssa förutsättningar höll Freedom Flotilla Coalition ett möte i Aten den 6-7 december för att gå igenom och uppdatera planerna för aktionen "Freedom Flotilla III: Open  Gaza Port". Under detta möte, som var en uppföljare till mötet i Istanbul i augusti, fastställdes detaljerna för att  aktionen "Open Gaza Port" (OGP) skall kunna  företas under det första halvåret 2015. Eftersom behoven är akuta och eftersom vi förväntar oss ett brett intresse och stöd för projektet på grund av den svåra situationen i Gaza, kommer konvojen att omfatta minst tre fartyg. 

Mera detaljerad information om OGP kommer att publiceras under kommande veckor. Medlemmar i Freedom Flotilla Coalition:

Canadian Boat to Gaza
European Campaign to End the Siege on Gaza
Freedom Flotilla Italia
Gaza's Ark
IHH
International Committee for Breaking the Siege on Gaza (ICBSG)
Rumbo a Gaza
Ship to Gaza Greece
Ship to Gaza Norway
Ship to Gaza Sweden

Övriga deltagare i projektet Open Gaza Port:
Palestine Solidarity Alliance - South Africa
Miles of Smiles
Life Line Gaza - Jordan