Published at: https://shiptogaza.se/sv/Pressmeddelande/blockaden-bestar-darfor-seglar-ship-gaza-igen
Date: 2014-10-15 - Printed at: 2021-10-26 00:30
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2021

Blockaden består – därför seglar Ship to Gaza igen

Pressmeddelande Skapad 15/10 2014 kl 13:12
 
[1]

Lördagen den 11 oktober samlades föreningen Ship to Gaza Sverige till ett nationellt medlemsmöte i Göteborg.
Som tidigare meddelats har paraplyorganisationen Freedom Flotilla Coalition beslutat att utmana den olagligliga och inhumana blockaden genom att återigen segla en fartygskonvoj till Gazaremsan. Vid mötet i Göteborg beslutade därför vår förening att med omedelbar verkan inleda den kampanj som skall göra det möjligt för oss att delta i denna aktion. Liksom vid tidigare aktioner 2010, 2011 och 2012 så kommer föreningen att inköpa och utrusta ett fartyg för detta syfte. Målet är att segla till Gazaremsan under våren eller sommaren 2015

Vi har ännu inte fattat beslut om fartygstyp och kapacitet. Vi kommer att återkomma med information om detta i samband med själva köpet.

Föreningen inleder från och med denna vecka en insamlingsaktion för att mobilisera de resurser som krävs. Målet är satt till minst en miljon kronor före den 2 maj 2015. Till en början sker insamlingen på gator och torg och via hemsidan men vi kommer att återkomma under hösten och vintern med olika insamlings- försäljnings- och kampanjinitiativ.

Sommarens militära överfall vände för en tid världens blickar mot den humanitära nöden och rättslösheten på Gazaremsan. När de intensiva striderna till slut upphörde kvarstod nödens grundläggande orsak - Blockaden - som nu har upprätthållits i mer än sju år. Och för tredje gången finns ett skriande behov av att återuppbygga hem, skolor, avloppshantering, vatten- och elförsörjning, medicinsk kapacitet och mycket mer.

Möjligheten att resa har, liksom in- och utförsel av varor, på senaste tiden varit ytterst begränsad även mätt med Gazas erfarenheter som måttstock. Fiskare i palestinskt territorialvatten utsätts varje vecka för trakasserier där de beskjuts, hotas och får båtar och redskap beslagtagna. Ekonomiskt och socialt förblir de två delarna av Palestina, Västbanken och Gaza, separerade från varandra. Ingenting tyder på att blockaden kommer att hävas under överskådlig tid såvida inte världssamfundet sätter mer omfattande press på blockadmakterna

Föreningen Ship to Gazas målsättning har sedan grundandet varit att verka för att bryta Gazabornas påtvingade isolering med ickevåldsaktioner. Helgens beslut är helt i linje med denna målsättning

>> Donera pengar till Ship to Gaza, och bryt blockaden tillsammans med oss [2]