Published at: https://shiptogaza.se/sv/texts/vid-horisonten
Date: 2012-12-10 - Printed at: 2021-12-04 20:47
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2021

Vid Horisonten

 
Författare: 
Johan Bergström

Ett skepp kommer lastat med allt

vad människor behöver

mat, filtar, mediciner

byggnads-material

Ett skepp kommer lastat

på väg mot kusten

Ljusen vid inloppet leder till

hamnen som funnits i tusentals år

Det var hit karavanerna från

Nabatéernas Petra

alltid var på väg

med kryddor, väldoft, silke

Nu kommer skeppet lastat med något

av det som krävs för fred och återuppståndelse

Med en bön och en sång om framtid

äntligen skall det finnas tid

leka med barnen

att sjunga, skratta, älska

Ett skepp kommer lastat, lanternorna lyser

hoppet noggrant stuvat under däck

den sargade staden är nära

Vid horisonten syns krigsfartygen

De närmar sig