Published at: https://shiptogaza.se/sv/st%C3%B6d-ship-gaza/k%C3%B6p-sj%C3%B6mil
Date: 2012-11-15 - Printed at: 2022-01-21 17:38
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2022

Köp sjömil

[1]

Hur kan vi se till att Ship to Gaza förblir en aktion från människa till människa när vi inte samlar in skor, ris och tvål utan tänker komma med mer dyrbar utrustning för att Gazas invånare skall kunna producera vatten, el och reparera krigets skador?

Lösningen är enkel: vi säljer sjömil. Det är drygt 5000 sjömil från Skandinavien till Gaza. Vi säljer en sjömil för hundra euro / tusen kronor, får vi ihop fem miljoner kronor, vilket räcker till frakt och last.
Listan över de individer, organisationer, föreningar och företag som gjort aktionen möjlig genom att köpa sjömil kommer att lämnas över till Gazas invånare när vi anländer.

När du köper en sjömil får du ett numrerat, signerat och stämplat köpbrev att sätta upp på väggen i ditt hem, din lokal, ditt café eller din församling. En sjömil i solidaritet med Gazas instängda befolkning är också en utmärkt present.

Köp via PlusGiro-betalning

Sätt in tusen kronor eller ett hundra euro för varje sjömil du köper på Ship to Gazas Plusgirokonto i Nordea: 46359-6. I raden för meddelande skriver du ”Sjömil” och ditt namn och din adress, så sänder vi dig ditt köpbevis.

Vissa Internetbanker, som exempelvis Swedbank, tillåter inte så långa meddelanden. Skriv då ”sjömil” i raden för Meddelande till mottagarkonto. Sänd oss sedan en e-post med en kopia på insättningen och ditt namn och din postadress så sänder vi dig ditt köpbevis. Mejla oss via e-postadressen hä [2]r.