Published at: https://shiptogaza.se/sv/st%C3%B6d-ship-gaza/bli-st%C3%B6dorganisation
Date: 2012-11-15 - Printed at: 2022-01-21 18:36
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2022

Bli stödorganisation

Stöduttalanden

Nästa aktion till stöd för Gazas barn och unga har som alltid kravet att blockaden omedelbart och villkorslöst ska hävas. Förutom vår direkta aktion vill vi samla så många som möjligt under kravet att blockaden av Gaza måste upphöra, och visa på den bredd som finns i kravet. Under kampanjens gång publiceras därför stöduttalanden för aktionen, och olika organisationer och personer får ge sin syn på situationen i Gaza och blockadens konsekvenser, samt på vår aktion. Det är organisationerna eller personerna själva som står för innehållet i dessa stöduttalanden, som därför kan vara bredare än Ship to Gazas inriktning. Ship to Gaza's plattform och mål hittar ni här [1].

Undrar du om din organisation är med och tycker att den borde vara det? Ta kontakt med oss här [2]

Organisationer kan stödja StG genom att

  • officiellt bekräfta att er organisation stöttar Ship to Gaza genom att publicera ett stöduttalande (se lista över alla som någon gång stöttat oss [3])
  • ge ett ekonomiskt bidrag, på vårt PG-konto 46359-6 eller SWISH 123 658 1680 (skriv namn i meddelandefältet eller kontakta vår kassör här [4]
  • uppmärksamma situationen i Gaza och bjud oss Ship to Gaza i studiecirklar, seminarier, opinionsbildning.