Published at: https://shiptogaza.se/sv/nyhet/vem-seglar-med-estelle-till-gaza-f%C3%B6r-att-bryta-blockaden-passagerare-v-sven-britton-sverige
Date: 2012-10-19 - Printed at: 2020-01-17 21:11
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2020

Vem seglar med Estelle till Gaza för att bryta blockaden? Passagerare V: Sven Britton, Sverige

Nyhet Skapad 19/10 2012 kl 22:06
 

Sven Britton, svensk riksdagsledamot för Socialdemokraterna, seglar till Gaza med Estelle. Sven, 74 år, är läkare och var professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet 1985-2006. Under långa perioder arbetade han i Etiopien och i Ghana med forskning kring lepra och tuberkulos. Han har också varit gästprofessor vid UCLA i Los Angeles, och assisterande dekanus vid medicinska fakulteten på National University i Rwanda.

Alltsedan ungdomen har Sven varit socialist, och han har ett mångårigt politiskt engagemang inom en mängd olika frågor. Han har bland annat varit aktiv i Internationella läkarrörelsen mot kärnvapen.
Sven är troende kristen och engagerad i Immanuelskyrkans internationella grupp i Stockholm.