Published at: https://shiptogaza.se/sv/om-ship-gaza
Date: 2012-10-01 - Printed at: 2020-04-03 23:01
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2020

Om Ship to Gaza

Blockaden mot Gaza har pågått sedan 2007, trots protester från omvärlden. Efter vårt första försök att bryta blockaden har ytterst marginella lättnader av blockaden skett, lättnaderna som innebar att varor som kryddor som Israel tidigare klassat som ”lyxvaror” nu tillåts in i Gaza. Det råder fortfarande akut brist på medicin, sjukvårdsmaterial och byggnadsmaterial. Organisationer som FN släpper kontinuerligt rapporter om det akuta läget i Gaza där detta uppmärksammas. Blockaden ska hävas - inte lättas!

Världens ledare sviker – vi tar vid

Världssamfundet har inte agerat de senaste fem åren, utan fortsätter med uttalanden och ”tyst diplomati”. Vi kan som medmänniskor inte stillatigande se på den humanitära kris som blockaden orsakar för Gazas befolkning, därför agerar vi. 2010 överfölls vår fredliga konvoj av en stor israelisk militärstyrka, som dödade nio av våra passagerare och skadade ett 50-tal. 2011 anslöt sig den hårt pressade grekiska regeringen till den israeliska blockadpolitiken och förbjöd våra fartyg att lämna grekisk hamn – helt i strid med internationell rätt och EU:s lagar. Ingen regering, inte heller Sveriges, hördes protestera mot detta brott mot EU:s princip om den fria rörligheten.

[1]2012 nådde vi med segelskonaren Estelle närmare än någonsin Gaza. På morgonen den 20 oktober bordade israelisk militär svenska Ship to Gazas fartyg SV Estelle på internationellt vatten. En 5000 sjömil lång solidaritetsresa genom Europa slutade i ett tydligt brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Aktivisterna kom från olika länder: Kanada, Finland, Grekland, Israel, Italien, Norge, Spanien och Sverige. Några av dem representerade den internationella Freedom Flotilla Coalition (FFC) och nationella initiativ som ingår i FFC. Ombord fanns också fristående aktivister, som fem parlamentsledamöter från fyra olika länder i Europa, en journalist och en tidigare ledamot i det kanadensiska parlamentet.

Din hjälp behövs

Nu behöver vi din hjälp för att bryta blockaden en gång för alla, och ge Gazaborna tillbaka sina mänskliga rättigheter och sin mänskliga värdighet. Över hela världen bildas nya grupper till stöd för Gaza, och vår koalition växer. Men vi står emot en av världens starkaste militärmakter. Det finns ingen stat som hjälper oss, utan allt bygger på att människor som du och jag drar sitt strå till stacken. Därför är varje bidrag, ekonomiskt eller ideellt arbete, oerhört värdefullt. Se hur du kan Stödja Ship to Gaza. [2] Du är även mycket välkommen att engagera dig genom någon av de många lokalgrupperna [3] runt om i Sverige.