Blockaden av Gaza bidrar till Palestinska myndighetens budgetkris

Nyhet Skapad 19/9 2012 kl 19:21
 

Världsbanken varnade under onsdagen för den växande ekonomiska krisen i de palestinska territorierna och vädjade till biståndsgivare att agera för att stötta den Fatah-styrda Palestinska myndigheten.

Minskade biståndsanslag, den ekonomiska nedgången i Gaza och bristen på investeringar i den privata sektorn är huvudförklaringar till den nuvarande krisen. Omfattande investeringar i den privata sektorn hindras dock av den israeliska politiken, som begränsar palestiniers tillträde till 60% av Västbanken.

"Men även med finansiellt stöd kan inte hållbar ekonomiskt tillväxt uppnås om man inte undanröjer de barriärer som förhindrar utveckling av den privata sektorn", deklarerade Mariam Sherman, Världsbankens landdirektör för Västbanken och Gaza.

Källa: Associated Press / New York Times 19/9
http://www.nytimes.com/aponline/2012/09/19/world/middleeast/ap-ml-palestinians-economy.html?_r=0