Palestinska människorättsaktivister vittnade inför FN i Gaza

Nyhet Skapad 18/7 2012 kl 11:19
 

En delegation från Palestinian centre for Human rights (PHCR) vittnade under söndag inför FN:s särskilda kommitté för att hur Israels agerande påverkar de palestiniers mänskliga rättigheter på de ockuperade områdena. Denna session rörde situationen på Gaza. PHCR:s representant Hamdi Shaqqura betonade hur Israel kränker rätten till liv, tydligast exemplifierat av den israeliska arméns oproportionerliga och urskiljningslösa våld mot civila.
Israels buffertzon mellan Israel och Gazaremsan sträcker sig 300 meter i bredd. PHCR har dokumenterat attacker utförda upp emot 1500 meter från gränsen. Han berättade även om den israeliska arméns attacker mot palestinska fiskare inom den fiskegräns som Israel själva har fastställt.
Palestinska offer för Israels kränkningar av mänskliga rättigheter möter stora svårigheter om de vill få sin sak prövad hos israeliska myndigheter. Israeliska domstolar tar ut avgifter som få palestinier kan betala och palestinier i Gaza har mycket små möjlighet att ta sig till en israelisk domstol.
 
Shaqqura betonade att den israeliska blockaden av Gaza aldrig får nå internationell acceptans. De åtgärder Israel har utfört för att lätta blockaden är kosmetiska. Enda lösningen är att gå till botten med problemet och häva blockaden.
Källa: 16/7 Palestinian centre for human rights