Ship to Gaza mobiliserar inför nästa fas av Freedom Flotilla 2

Nyhet Skapad 30/7 2011 kl 13:54
 

Vi inom Ship to Gaza har vid upprepade tillfällen fått frågan från journalister om det inte är ett misslyckande att våra passagerare har återvänt hem från Medelhavet med oförrättat ärende. Nästan alla fartyg ligger kvar i grekisk hamn, några har saboterats, en har blivit berövad sin last, en annan sin nationsflagga. Jo, har vi svarat, visst är det ett misslyckande, men knappast för oss. Däremot för det internationella samfund som i ord berömmer sig av att hylla mänskliga fri- och rättigheter, men som i praktisk handling tillåter inskränkningar av desamma.
Nu är det ju exakt av det skälet som Ship to Gaza och Frihetsflottan har kommit till. För att skicka ett tecken till Gazas belägrade invånare: ni är inte ensamma. Och till våra politiker sända en tydlig signal: lev upp till de ideal ni säger er företräda.

”Outsourcingen” av blockadpolitiken

Den senaste tiden har präglats av en ”outsourcing” av den israeliska blockad- och ockupationspolitiken. Detta har skett och sker på flera olika sätt. Dels genom byråkratiskt krångel. Dels genom sabotage mot våra fartyg i grekiska och turkiska hamnar. Dels genom den grekiska regeringens förbud mot alla fartyg med destination Gaza att lämna grekisk hamn och löftet till den israeliska regimen att hädanefter medverka till övervakning hela östra Medelhavet på jakt efter blockadbrytare på väg mot Gaza. Den grekiska regeringen har dessutom tvingat ett schweiziskt bulkföretag att dra tillbaka ett redan genomfört köp av cement, medel till Gazas återuppbyggnad som bekostats av svenska folket.
 Till ”outsourcingen” hör även det dokument från Sierra Leones internationella fartygsregister i New Orleans, som uppgavs frånta ”Juliano” rätten att segla under landets flagga. Enligt medieuppgifter fattades beslutet efter påtryckningar mot Sierra Leones president från Israels utrikesminister.
Ännu ett exempel på ”outsourcing” utgör den beredvillighet med vilken europeiska luftfartsmyndigheter, efter listor som de mottagit från Israels underrättelsetjänst, fredagen 8 juli spårade upp och hindrade fredsaktivister att gå ombord på flygplan till Tel Aviv.
Innebörden av ”outsourcingen” är de facto-utvidgning av ansvaret för och konsekvenserna av den israeliska blockadpolitiken till inte bara Grekland utan till Europeiska Unionen och hela det internationella samfundet. Därmed ställs världssamfundets dubbelspel visavi Gaza och det palestinska folket i blixtbelysning: man kritiserar blockaden i ord men bidrar i handling eller brist på handling till att upprätthålla den och är därigenom medansvariga för Gazabornas nuvarande situation.  Det är ett dubbelspel som nu drabbar och samtidigt avslöjas av det globala civilsamhälle som i fredliga, legala och humanitära aktioner som Frihetsflottan visar sin solidaritet med Gazas belägrade befolkning.

Ship to Gazas svar: opinionsbildning, mobilisering, nya aktioner

Ship to Gazas och Frihetsflottans svar på den utvidgade israeliska blockadpolitiken blir inte ett utan flerfaldigt. Med utgångspunkt i en noggrann analys av det delvis förändrade läget och den juridiska situation som uppkommit genom den grekiska kvarstaden mot våra fartyg och vår last kommer Ship to Gaza framöver att arbeta efter flera linjer samtidigt:
-       Upplysning, folkbildning och mobilisering. En av de viktigaste saker som vi hittills uppnått är att kunskapen om situationen i Gaza idag är betydligt mer omfattande hos betydligt fler människor än tidigare. Detta är det enskilt viktigaste skälet till att allt fler människor har engagerat sig i arbetet på att häva blockaden, som medlemmar, passagerare, sympatisörer, bidragsgivare. I samarbete med våra samarbetspartners i Gaza, Israel och internationella biståndsorganisationer kommer vi att noga följa utvecklingen och presentera fakta om blockadens konsekvenser.
-       Stödorganisationer. En stor och glädjande förändring under det senaste året har varit alla organisationer som har slutit upp bakom våra tre syften (humanitärt, solidariskt, politiskt) och enda mål: att häva blockaden mot Gaza. Allt fler enskilda och organisationer inser att blockaden inte bara är inhuman och illegal utan att den dessutom utgör det kanske främsta hindret mot den dialog som är en förutsättning för fred och rättvisa i regionen. Fortfarande finns det dock stora organisationer som av rädsla för att anklagas för antisemitism tvekar att vara öppna med sitt stöd till Ship to Gaza. Arbetet med att få dem med i båten kommer att intensifieras.
-       Politikernas ansvar. Vi kommer också att intensifiera vår upplysnings- och opinionskampanj gentemot våra politiker. För närvarande tycks det som om man måste sitta i opposition för att våga ta ställning inte bara emot blockaden (det gör ”alla”), utan också ta ställning för initiativ som Ship to Gaza/Frihetsflottan. Detta duger inte. Vi kräver besked av våra politiker, på alla nivåer, och föreslår att våra medlemmar och sympatisörer gör detsamma. Vi vet att det finns många riksdagsledamöter inom den svenska regeringsalliansen som är positiva till Ship to Gaza, men som av respekt för partipiskan väljer att ligga lågt med sin uppfattning. Vi kräver att Sveriges regering lever upp till sitt eget åtagande vad gäller den folkrättsvidriga blockaden, och ger besked om vad man tänker göra för att bidra till dess upphävande. Vad svarar utrikesminister Carl Bildt? Vi kräver också att EU säger ifrån vad gäller ”outsourcingen” av den israeliska blockadpolitiken som på ett helt oacceptabelt sätt inkräktar på såväl EU-medborgares rörelsefrihet som näringsfrihet. Framför allt kräver vi ett besked från EU och dess höga representant i utrikespolitiska ärenden: vad tänker Catherine Ashton och Unionen göra åt den israeliska blockaden av Gaza?

Vi seglar igen

Ship to Gaza, liksom Frihetsflottans övriga kampanjer, arbetar intensivt för att få loss våra fartyg och finna alternativa hamnar från vilka vi kan tillsammans kan avsegla mot Gaza med vår last och våra passagerare. Skulle de företrädare för enskilda stater, EU och FN som hävdat att Ship to Gaza "inte är rätt sätt" att häva blockaden under tiden finna det sätt de talar om seglar vi dit för att lämna vår last. Skulle blockaden bestå finner vi inget annat val än att axla det ansvar våra företrädare försummat och segla mot Gaza för att i handling söka återupprätta folkrätten och häva blockaden.

Styrgruppen för Ship to Gaza Sverige