1 maj tal i Uppsala av ordförande Jeannette Escanilla

News Created 3/5 2018 at 03:01
 

Kära Palestina vänner, Gazas vänner!

Få kan väl ha undgått att mötas av nyheterna från Gaza de senaste veckorna. Civila Palestinier som fredligt demonstrerat vid gränsen under namnet The Great Gaza March - mot den illegala och inhumana blockaden och för sina basala mänskliga rättigheter och som attackerats, skadats och dödats av Israels militärt tränade prickskyttar.

Vänner! Blockaden mot Gaza är inne på sitt 12:te år! Hur länge ska denna orättvisa fortgå? Hur länge ska Israel bryta mot internationell rätt utan att ställas inför rätta?

Man pratar om fred, politik och militärt försvar, attacker och hämndaktioner men det är i grund och botten civilbefolkningen som gör allt för att överleva i det alltmer sargade Gaza som blir lidande. De kvinnor, män och barn som för en daglig kamp för överlevnad. På en plats där hela samhället har raserats. Där man varken kan resa in eller ut, exportera eller importera varor, fiska i sitt eget fiskevatten, arbeta, studera eller få den sjukvård som behövs!

- Det är de politiska motsättningarna, attackerna och dödandet som når våra fjärran mediakanaler men den svåra vardagen i Gaza syns sällan.

Därför gör VI något! Palestinierna i Gaza behöver oss, behöver vår hjälp!

Vi har inte glömt dem, jag har inte glömt dem, jag var med 2016 i det senaste försöket, som Israel illegalt och brutalt stoppade genom kidnapping, fängelse och psykisk tortyr. Men vi slutar aldrig, Vi är inte rädda, jag är inte rädd!

Därför har vi sen dess arbetat för att än en gång försöka upprätta detta folks rättigheter och att häva blockaden mot Gaza remsan. Vi gör solidaritet på riktigt! Vi seglar i år igen! Gazaborna väntar på oss!

Vi, har köpt tre båtar som kommer att segla iväg i mitten av maj, vilket vi också gör för att uppmärksamma 15 maj, Al-Nakba katastrofen, då ca 900 000 palestinier fördrevs från sina hem, över 500 byar jämnades med marken och staten Israel utropades. Idag ca sex miljoner palestinier lever i diaspora.

En av båtarna seglar från Uppsala mot Gaza, de två andra från Göteborg. Kom till båten och visa ditt stöd, var med när båten lämnar Uppsala den 14 maj mellan kl. 16.30 – 19.30 vid Stadsträdgården, nära Islandsbron.
Jag vill se er alla där! Att hela Uppsala visar sitt stöd för seglingen och mot blockaden!

Vi tror på humanitet och medmänsklighet med våra medmänniskor. Vi tror på rättvisa och solidaritet. Och vi ser det som vårt uppdrag att rikta världens ögon mot Gaza. Att berätta deras historier och livsöden, och få omvärlden att reagera och agera för Gazabornas rättigheter.
I år bryter vi blockaden mot Gaza!

Solidaritet med befolkningen i Gaza, Leve Gaza, vi glömmer inte er, vi kommer igen!

Tack

Jeannette Escanilla
Ordförande Ship to Gaza